Header Ads

Osoko bilkura uztailaren 2an / Sesión de pleno el miércoles 2 de julio
Asteazkenean, uztailaren 2an, Udalbatza Osoak batzarraldira joateko deia egingo du 19:00etan // El miércoles 2 de julio se celebrará a las 19:00h un nuevo pleno ordinario en el Ayuntamiento.

Jarrai ezazu zuzenean hemen / Síguelo en directo aquí:Gai zerrenda
 1. Onestea bidezkoa bada, aurreko bilkuretako aktak.
 2. Jasotako gutunak.
 3. Onestea, bidezkoa bada Zallako 2014ko herriko jaietan txosnak jartzea arautzen duen ordenantza.
 4. Onestea, bidezkoa bada, 2014ko "Gangas" egunean txosnak jartzeari buruzko erregelamendua eta araudia.
 5. Onestea, bidezkoa bada, 2014ko herriko jaietan barraken instalazioa araupetzen duen araudia.
 6. Hizkuntza Normalizaziorako Planaren osagarri gisa aplikatzeko neurri zehatzak.
 7. Onestea, bidezkoa bada, Zallako udal-etxebizitza tasatuak arautzen dituen ordenantza.
 8. Onestea, bidezkoa bada, Zallako Udaleko kontratu-klausula sozialak (ingurumen-irizpideak, lan- eta gizarte-irizpideak, berdintasun-irizpideak, hizkuntza-irizpideak) sartzeko gida.
 9. Kredituak aldatzeko 7. espedientea onesten duen 593/14 Dekretuaren berri ematea.
 10. Norberak lekarkeena.Orden del día
 1. Aprobación si procede, de actas de sesiones anteriores.
 2. Correspondencia recibida.
 3. Aprobación si procede, de la Orde-nanza Reguladora de la instalación de las txosnas durante las Fiestas Patronales de Zalla 2014.
 4. Aprobación si procede, del Reglamento y Normativa para la ubicación de las txosnas en "Gangas Eguna" 2014.
 5. Aprobación si procede, de la Normativa Reguladora para la instalación de barracas en las Fiestas Patronales 2014.
 6. Medidas concretas a aplicar como complemento del Plan de Normalización Lingüística.
 7. Aprobación si procede, de la Ordenanza Reguladora de las viviendas tasadas municipales de Zalla.
 8. Aprobación si procede, de la guía para la inclusión de cláusulas contractuales de carácter social (criterios medioambientales, socio-laborales y de igualdad y criterios lingüísticos) del Ayuntamiento de Zalla.
 9. Dación cuenta Decreto 593/14 aprobatorio del expediente de modificación de créditos nº 7.
 10. Ruegos y preguntas.

No hay comentarios