Header Ads

Kontsumo hitzaldia // Charla sobre consumo: "Las etiquetas hablan" (urriak 29 octubre)Eguna / Día: urriak 29 octubre
Ordua / Hora: 17:00h
Lekua / Lugar: Arangurengo Hiltegi Zaharra / Antiguo Matadero de Aranguren


Landuko diren gaiak
 • Informazioa jasotzeko eskubidea
 • Produktuen etiketak
 • Etiketa motak:
  - Elikagaien etiketak
  - Ontziratutako produktuen etiketak
  - Ehunetako etiketak
  - Beste etiketa motak
Temas que se tratarán en la charla
 • Derecho a la información
 • El etiquetado de los productos
 • Tipología de etiquetas:
  - Etiquetado de alimentos frescos
  - Etiquetado de productos envasados
  - Etiquetado textil
  - Otros etiquetados

No hay comentarios