Header Ads

Zallako HEOko matrikula librea zabalik. Otsailak 23-martxoak 5 // Abierta la matrícula libre de la EOI Zalla. Del 23 de febrero a 5 de marzoZallako Hizkuntza Eskola Ofizialak 2014-2015 ikasturteko matrikula librea egiteko epea irekiko du: otsailaren 23tik martxoaren 5era bitartean. Matrikula hori Interneten bidez egin beharko da, www.eoieuskadi.net edo www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net webguneen bitartez. Baldintza gisa nabarmendu behar da pertsona bakoitzak hizkuntzako matrikula bakarra egin ahal izango duela eskola bakar batean eta maila bakar batean. Era berean, beharrezkoa da 16 urte izatea edo 2015ean betetzea. Prezioa mailako eta hizkuntzako 36,18€-koa da.

La Escuela Oficial de Idiomas de Zalla abre, del 23 de febrero al 5 de marzo, el plazo de inscripción para la matrícula libre 2014-2015. Dicha matrícula deberá realizarse por Internet, a través de la página web www.eoieuskadi.net o www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net. Como requisitos, cabe reseñar que cada personas solo podrá matricularse en el mismo idioma en una única Escuela y en uno solo de los niveles convocados. Asimismo, es necesario tener 16 años o cumplirlos a lo largo del 2015. El precio por nivel e idioma es de 36,18€


No hay comentarios