Header Ads

Osoko ezohiko bilkura ostiralean, uztailak 24 / Sesión de pleno extraordinario el viernes 24 de julio

Ostiralean, uztailaren 24an, Udalbatza Osoak batzarraldira joateko ezohiko deia egingo du 09:00etan // Este viernes 24 de julio se celebrará a las 09:00h un nuevo pleno extraordinario en el Ayuntamiento. Orden del día:

[EU]
 1. 63/2015 zenbakiko Epaia exekutatzea, 2014ko maiatzaren 7ko osoko bilkuran hartutako erabakiaren aurka jarritako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurka: huertas Basoaga.
 2. Zallako bigarren mailako hornidura-sarea berrezartzeko planaren 1. berrikuspena onestea.
 3. 575/2015 Alkatetza Dekretuaren berri ematea. Kreditu orokorra erabiltzen da bertan.
 4. 599/15 Alkatetza Dekretuaren berri ematea. Kreditu orokorra erabiltzen da bertan.
 5. 2016ko Tokiko Jaia proposatzea.
 6. Zallako Eguzki Egoitzako Zuzendaritza Batzordeko kide gehigarria.
 7. Diru-laguntza ematea Nepalgo lurrikaran kalteak izandakoei.
 8. Onestea, bidezkoa bada, 2015eko Zallako herriko jaietan txosnak instalatzea arautzen duen ordenantza.
 9. Onestea, bidezkoa bada, 2015eko Gangas Egunean txosnak jartzeko erregelamendua eta araudia.
 10. Onestea, bidezkoa bada, 2015eko herriko jaietan barrakak instalatzea arautzen duen araudia.
 11. Onestea, bidezkoa bada, udalerriko eliteko kirolariei diru-laguntzak emateko deialdia arautuko duten oinarriak.
 12. 2015eko Enplegu Planaren Zozketa, Lanbidek diruz lagundutakoa.
 13. Zazpigarren kreditu-aldaketa: Kreditu gehigarriak (bigarrena)
 14. Hirugarren kreditu-aldaketa: Kreditu gehigarriak (lehenengoa)
 15. Kredituen aldaketa: Kredituak gaitzea (bigarrena)


[CAS]

 1. Ejecución Sentencia nº. 63/2015, al recurso contencioso-administrativo interpuesto contra acuerdo del Pleno de 7 de Mayo de 2014: huertas Basoaga.
 2. Aprobación de la revisión núm. 1 del Plan de Reposición de la red secundaria de abastecimiento de Zalla.
 3. Dación cuenta del Decreto. nº. 575/2015 en el que se hace uso del crédito global.
 4. Dación cuenta del Decreto nº. 599/15 en el que se hace uso del crédito global.
 5. Propuesta de Fiesta Local 2016.
 6. Vocal adicional Junta Rectora Residencia Zallako Eguzki.
 7. Concesión subvención a los damnificados en el terremoto del Nepal.
 8. Aprobación, si procede, de la Ordenanza reguladora de la instalación de las txosnas 2015 durante las Fiestas Patronales de Zalla. 
 9. Aprobación, si procede, del Reglamento y Normativa para la ubicación de las txosnas en “Gangas Eguna” 2015. 
 10. Aprobación, si procede, Normativa reguladora de la instalación de barracas en las Fiestas Patronales 2015. 
 11. Aprobación, si procede, de las Bases que regirán la convocatoria para otorgamiento de subvenciones a deportistas de élite a nivel municipal. 
 12. Sorteo Plan Empleo 2015, subvencionado por Lanbide.
 13. Modificación de Créditos nº7 - Créditos Adicionales nº2
 14. Modificación de Créditos nº3 - Créditos Adicionales nº1
 15. Modificación de Créditos - Habilitación de Créditos nº2

No hay comentarios