Header Ads

Enpleguko eta Ekintzailetza Solidarioko ANEZKA Programa // Programa Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario - ANEZKA


Helburua 
Anezka bat langabeen talde heterogeneo bat da. Espiritu dinamikoa, konprometitua eta solidarioa dute, eta borondatez eta kontraprestazio edo ordainik gabe parte hartzen dute ekimen honetan. Coach batek koordinatuta, euren gaitasunak indartzen dituzte, ezagutza kolektiboa sortzen dute, euren burua ikusgai egiten dute eta helburu komun bat lortzean laguntzen dute: lana lortzea, dela beren kontura, dela inoren kontura. 
Hartzaileak 
Alonsotegi, Artzentales, Balmaseda, Gordexola, Güeñes, Galdames, Karrantza, Lanestosa, Sopuerta, Trucios eta Zalla udaletan erroldatutako pertsonak, langabeak eta adinez nagusiak. 
Edukia 
Hogei laguneko talde batek osatuko du Anezka. Jarduera nagusiak talde-saioetan garatuko dira; horrez gain coach batekiko pertsonalizatutako saioak ere egingo dira, enpresekin kontaktu zuzenak eta tailerrak, foroak eta ekintzailetzari buruzko saioak eta boluntario korporatiboen laguntza. Saioak astean bost egunetan egingo dira, egun bakoitzean 4 orduko saioa egingo delarik. 
Araudi aplikagarria 
ANEZKA programaren oinarri orokorretan xedatutakoaren bidez -2015eko abenduaren 17ko BAOn argitaratuetan- eta berariazko deialdi honetan jasotako xedapenen bidez -2015eko abenduaren 23an argitaratuetan- arautuko da deialdi hau. 
Izena emateko epea: 
Deialdi hau BAOn argitaratu eta biharamunetik hasi eta 2016ko urtarrilaren 22ra arte. 
Anezkaren iraupena: 
otsailaren 1etik ekainaren 30ra. 
Gauzatzeko lekua: 
Demako bulegoetan (Barakaldo).
Izena emateko: 


Objetivo 
Una lanzadera es un equipo heterogéneo de personas desempleadas con espíritu dinámico, comprometido y solidario que acceden de forma voluntaria y sin contraprestación a esta iniciativa y que, coordinadas por un/a coach, refuerzan sus competencias, generan conocimiento colectivo, se hacen visibles y colaboran en la consecución de un fin común: conseguir empleo, ya sea por cuenta propia o ajena
Destinatarios 
Personas mayores de edad, desempleadas y empadronadas en los municipios de Alonsotegi, Artzentales, Balmaseda, Gordexola, Güeñes, Galdames, Karrantza, Lanestosa, Sopuerta, Trucios y Zalla. 
Contenido 
La Lanzadera estará compuesta por un grupo de 20 personas. Las actividades principales se desarrollarán mediante sesiones grupales, sesiones personalizadas con un coach, contactos directos y talleres con empresas, participación y organización de foros, itinerarios de emprendimiento, y el apoyo del voluntariado corporativo. Las sesiones se celebrarán cinco días a la semana en jornadas de 4 horas. 
Normativa aplicable 
La presente Convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Bases Generales del Programa Lanzaderas-ANEZKA publicadas en el BOB del 17 de diciembre de 2015, y por las bases específicas de la I Convocatoria Enkarterri publicadas en el BOB del 23 de diciembre de 2015. 
Plazo de inscripción: 
Desde la publicación en el BOB de las bases específicas de esta convocatoria hasta el 22 de enero de 2016. 
Duración de la lanzadera: 
1 de febrero - 30 de junio 
Lugar de ejecución: 
Oficinas de Dema (Barakaldo) 
Forma de inscripción: 

No hay comentarios