Header Ads

Ikastaroa: Enplegurako gizarte-berrikuntzaren arloko eragilea // Curso Agente de innovación social para el empleo


[EUSK]

Antolatzailea: Enplegua, Gizarte inklusia eta berdintasuna sustatzeko saila DEMA-ENPRESA garapenaren bitartez. 100% diruz lagunduta.

Emailea: INNÓRBITA-Instituto para el Liderazgo social- Santa María La Real del Patrimonio Histórico Fundazioak sustatua.

Tokia: DEMAn (Fanderia, 2 – 48901 Barakaldo).

Iraupena eta ordutegia: apirilaren 18tik 22ra; 35 ordu astelehenetik ostiralera, goizez (9.30 – 14.00) eta arratsaldez (16.00-18.30).

Ikastaroaren helburua: lanik gabe dauden pertsonak laguntzearen arloan beren trebeziak eguneratzeko interesa duten pertsonak eta ekintzaileak trebatzea, eta aholkularitzari, lanbideorientazioari eta giza baliabideen alorrei buruzko prestakuntza ematea.

Jasotzaileak: langabezian diren pertsonak, Bizkaikoak, humanitateetan graduatuak edo lizentziatuak, edo beren lanbide-ibilbidea lan-orientazioarekin, ekintzaile eta langabetuekiko laguntzarekin eta coachingarekin loturik izan duten pertsonak.

Plaza-kopurua: 11
Egitaraua:
1. MODULUA: marka pertsonal integrala
2. MODULUA: langabeziaren arloan esku hartzeari aplikatutako coachinga
3. MODULUA: langabetuengan adimen emozionala garatzea
4. MODULUA: taldeak kudeatu eta garatzea
5. MODULUA: ekintzailearen kultura
Partaideek diploma bat jasoko dute ikastaroan esku hartzeagatik, test ereduko proba bat gainditu eta proiektu bat aurkeztu ondoren.

Izena emateko epea eta tokia: apirilaren 13ra arte www.dema.eus web orrialdean eta Demaren bulegoetan (Fanderia kalea, 2, Barakaldo) 8.30etatik 18.00etara (ostiraletan, 8.30etatik 15.00etara).

Partaideen hautapena: eskatzen den profilari gehien doitzen zaizkion hautagaiak aukeratuko dira.

Argibideak: www.dema.eus / Telefono-zenbakia: 944.189.055

[CAST]

Organiza: Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia, a través de DEMA-ENPRESA GARAPENA. 100% subvencionado.

Imparte el curso: INNÓRBITA-Instituto para el Liderazgo social- promovido por la Fundación Santa María La Real del Patrimonio Histórico.

Lugar de impartición: en DEMA (Fanderia, 2 – 48901 Barakaldo).

Duración y horario: del 18 al 22 de abril; 35 horas distribuidas de lunes a viernes en horario de mañana (9.30 – 14.00) y tarde (16.00-18.30).

Objetivo del curso: formar a personas interesadas en actualizar sus competencias en el campo de la atención a las personas en desempleo, emprendedores, consultoría, orientación profesional y recursos humanos.

Dirigido a: personas en desempleo, de Bizkaia, graduadas o licenciadas en humanidades, o cuya trayectoria profesional haya estado ligada a la orientación laboral, atención a emprendedores/as y desempleados/as y al coaching.

Nº de plazas: 11

Programa:
MÓDULO1: Marca personal integral
MÓDULO 2: Coaching aplicado a la intervención frente al desempleo
MÓDULO 3: Desarrollo de la inteligencia emocional en personas desempleadas
MÓDULO 4: Gestión y desarrollo de equipos.
MÓDULO 5: Cultura emprendedora

Las personas participantes recibirán un diploma de participación tras la realización de una prueba tipo test y la elaboración de un proyecto.

Plazo y lugar de inscripción: hasta el 13 de abril en www.dema.eus y en las oficinas de Dema: calle Fanderia, 2, en Barakaldo, de 8.30 a 18.00 (viernes 8.30 a 15.00).

Selección de participantes: se realizará una selección de las candidaturas que más se ajusten al perfil requerido.

Información: www.dema.eus /Tel. 944.189.055

No hay comentarios