Header Ads

Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zergaren ordainketa // Pago del Impuesto municipal sobre vehículos


Uztailaren 1era arte irekita egongo da Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko udal zerga borondatez eta gainordainik gabe ordaintzeko epeaZenbatekoa Zallako edozein banketxetako bulegoetan ordain daiteke, edo, bestela, Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan (HAZ) edo Arangune erabilera anitzeko zentroan.

Bestalde, helbideratutako ordainagiriak uztailaren 1ean kobratuko dira kontuetatik. Borondatez ordaintzeko epea igarotakoan, premiamenduaren bidez kobratzeari ekingo zaio zuzenean, legez dagokion gainordain eta guzti; berandutzeinteresak, gastuak eta kostuak ere kobratuko dira.


Hasta el 1 de julio está abierto el plazo para el pago, en periodo voluntario sin recargo, del impuesto municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). El importe puede ser ingresado en las oficinas de cualquier entidad bancaria del municipio de Zalla, o también a través del Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC). Por su parte, los recibos domiciliados se cargarán en cuenta el día 1 de julio.

Transcurrido el plazo indicado para pago voluntario, se procederá directamente al cobro por la vía de apremio con el recargo que legalmente corresponde, más intereses de demora, gastos y costas.

No hay comentarios