Header Ads

Osoko ezohiko bilkura ostegunean, irailak 22 // Sesión de pleno extraordinario el jueves 22 de septiembre (08:00h)Ostegunean, irailaren 22an, Udalbatza Osoak batzarraldira joateko deia egingo du 8:00etan // El jueves 22 de septiembre se celebrará a las 8:00h un nuevo pleno extraordinario en el Ayuntamiento.Orden del día:

1. Enkarterriko udalerrien Mankomunitateak, 2016ko uztailaren 19an Batzar Nagusian, gai zerrendako 4. puntuan hartutako erabakiaren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzea // Interposición Recurso Contencioso-administrativo contra el acuerdo adoptado, punto 4 del Orden del Día, en la sesión extraordinaria de la Junta General de la Mancomunidad celebrada el 19 de julio de 2016
2. Zallako foru titulartasuna errepideetan oinezkoen segurtasuna hobetzeko proposamenak // Propuestas de mejora de la seguridad peatonal en las carreteras de titularidad foral en Zalla
3. Carrefour Express supermerkatuaren obrak udal interesdunak deklaratzeko proposamena // Propuesta para declarar de interés municipal las obras del supermercado Carrefour Express

No hay comentarios