Header Ads

Osoko ezohiko bilkura asteazkenean, urriak 26 // Sesión de pleno extraordinario el miércoles 26 de octubre (09:00h)Asteazkenean, urriaren 26an, Udalbatza Osoak batzarraldira joateko deia egingo du 9:00etan // El miércoles 26 de octubre se celebrará a las 9:00h un nuevo pleno extraordinario en el Ayuntamiento.Orden del día:

1. Berdintasun planaren onarpena // Aprobación Plan de Igualdad
2. Ingeniarien eskolarekiko hitzarmena // Convenio Colegio Ingenieros
3. Hiruhilabeteko ordainketa txostena // Informe trimestral medio de pago
4. Foru Aldundiarekin hitzarmena, horren zuzenbide publikoko sarrerak nahitaezko prozedura bitartez biltzeko // Convenio con Diputación para la recaudación ejecutiva de ingresos de derecho público
5. Udal interes-aitorpena, obrak enplegua sustatzeagatik akordioak hartzeko irizpideen onarpena // Aprobación de criterios para declarar de interés municipal obras por fomento de empleo

No hay comentarios