Header Ads

Zallako 2016ko Enplegu Planaren bigarren fasea martxan // En marcha la segunda fase del Plan de Empleo de Zalla 2016


Datorren hilabetean jarriko da martxan Zallako Enplegu Planaren bigarren fasea. Horrela, Udalak 4 pintore-laguntzaile kontratatu ahal izango ditu. Horietatik 3 pertsona 3 hilabete eta 18 eguneko kontratuarekin eta bestea 3 hilabetekoa. Lanpostu horietan interesa duten pertsonek euren eskariak Lanbiden aurkeztu ahal dituzte 2017ko urtarrilarean 10era arte.

[CAS] Próximamente se pondrá en marcha la segunda fase del Plan de Empleo de Zalla para acciones locales de promoción de empleo. Gracias a esta iniciativa, el Ayuntamiento podrá contratar a 4 personas para la labor de ayudantes de pintor/a. Tres de los contratos tendrán una duración de 3 meses y 18 días; y el otro de 3 meses. Las personas interesadas en dichas ofertas deberán realizar dos pasos antes del día 10 de enero:

- Tener actualizados sus datos y ocupación en Lanbide antes de inscribirse en    la oferta.
Inscribirse en la oferta correspondiente en la web www.lanbide.net, según  lo indicado anteriormente.

Las personas que necesiten acceso a un ordenador o apoyo para realizar las inscripciones en las ofertas de empleo por medio de la web podrán acudir a: KZ gunea (ZallaLan, edificio hotel-restaurante del Longar), Servicio Antención a la Ciudadanía (planta baja Ayuntamiento), Área de empleo (Gazte Zentroa, plaza Madres Irlandesas de 9:00h a 11:00h).

Tal y como se indica en la normativa de la convocatoria, se contratará a personas desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en Lanbide. Al menos un 30% de las contrataciones serán de personas perceptoras de RGI, el 15% por mayores de 55 años y el 40% por mujeres. y el porcentaje restante deberá pertenecer a estos colectivos: personas menores o iguales de 35 años; mayores de 45 que lleven inscritos/as como demandantes de empleo al menos 6 meses; personas desempleadas de larga duración (inscritas en Lanbide al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación); personas en riesgo de exclusión social; personas con discapacidad; mujeres con responsabilidades familiares; o víctimas de género.

[EU] Datorren hilabetean jarriko da martxan Lanbideresn Enplegu Planaren bigarren fasea Zallan. Horrela, Udalak 4 pintore-laguntzaile kontratatu ahal izango ditu. Horietatik 3 pertsona 3 hilabete eta 18 eguneko kontratuarekin; eta bestea 3 hilabetekoa. Lanpostu horietan interesa badute, bi betebehar izango dituzte 2017ko urtarrilarean 10a bukatu baino lehen:

Lanbiden euren datuak eta lanbidea eguneratuta izatea eskaintzan izena  ematen dutenean.
- Dagokion eskaintzan izena ematea, www.lanbide.net webgunean, arestian  azaldutakoari jarraikiz.

Enplegu-eskaintzetan izena webgunearen bidez emateko ordenagailu baterako sarbidea edo laguntza beharduten pertsonek honako leku hauetara jo dezakete: KZ Gunea (Zallan, Longar jatetxe-hoteleko eraikinean), Herritarrentzako Arreta Zerbitzua (udaletxeko beheko solairua), Enplegua Arloa (Gazte Zentroa, Madres Irlandesas plaza, 09:00etatik 11:00etara).

Programa hau araupetzen duen ebazpenean jasotakoaren arabera, lanpostuen %30 diru-sarrerak bermatzeko errentaren titularrekin bete behar dira, %15 55 urtetik gorakoekin eta %40 emakumeekin. Gainerako lanpostuak honako kolektibo hauetako pertsonek bete beharko dituzte: 35 urteko edo hortik gorako pertsonek; enplegu-eskatzaile gisa gutxienez 6 hilabete eman dituzten 45 urtetik gorakoek; langabezian denbora luzea eman dutenek (kontratazioaren aurreko 18 hilabeteetatik gutxienez 12 Lanbiden izena emanda); gizartetik bazter gelditzeko arriskua dutenek, alegia, adingabeak babesteko erakundeetatik datozen 18 urtetik gorako eta 30 urtetik beherako gazteek; espetxeetako barnekoek; droga-mendekoek; giltzapean dauden barneko adingabeak; bizitoki alternatiboetatik datozen pertsonek; desgaitasunen bat dutenek; familia-ardurak dituzten emakumeek; eta genero-indarkeriaren biktima diren emakumeek. Portzentaje horiek aintzat hartuta, hautaketan lehentasuna izango dute emakumeek eta 55 urte baino gehagokoek programak arautzen duen gutxieneko portzentajea betetzeko.

No hay comentarios