Header Ads

Osoko ohiko bilkura, gaur, ostegunean, azaroaren 2an // Sesión de Pleno Ordinario, hoy, jueves, 2 de noviembre


Ostegunean, azaroaren 2an, Udalbatza Osoak batzarraldira joateko ohiko deia egingo du 19:00etan

Alkatetza honek hau erabaki du: Zinegotzi jaun/andreei dei egitea UDALBATZA OSOAK egingo duen ohiko bilkurara. Lehenego deialdia 2017ko azaroaren 2an izango da, 19:00etan, etabigarrena 19:30etan.


Eguneko aztergaien zerrenda:

1- Akteen onarpena.
2- Alkateak 827/17tik 1086/17ra hartutako dekretuen zenbakien berri ematea.
3- Udal intereseko gaien kontu ematea.
4- 949/2017 dekretu zenbakiaren, Hirugarren. kreditu habilitazioa, kontu
ematea.
5- 994/2017 dekretu zenbakiaren Laugarren. kreditu habilitazioa, kontu ematea.
6-Personamendu dekretuen ratifikazioa:
                * 1025/2017 (Torre Mendietan sartzeko autorizazioaren eskaera);
                * 848/2017 (exp. 2106/2017 Torre Mendieta);
                * 901/2017 (exp.2288/2017 enbargoaren aurka administrazioarekiko auzi-prozesua);
                * 904/2017 (exp. 978/2017: G.S.lan instrip 307/2017);
                * 903/2017 (exp.2201/2017:GS gainerak.
7-Beheko planteen ordenantzaren aldaketaren behin behineko onarpena.
8-Norberak lekarkeena.


+ Info: YOU TUBEAN /(ZallaInfo). 

                                                      ...........................................


Este jueves 2 de noviembre se celebrará a las 19:00h un nuevo Pleno Ordinario en el Ayuntamiento.

Esta Presidencia ha resuelto: Convocar a los Sres. Concejales, a la sesión ordinaria que celebrará el AYUNTAMIENTO PLENO, en primera convocatoria el día 2 de noviembre de 2.017, a las 19:00 horas y en segunda el mismo día a las 19:30 horas.


Orden del día: 

1- Aprobación actas de sesiones anteriores.

2- Dación cuenta Decretos Alcaldía del nº 827/17 al 1086/17.
3- Dación cuenta de asuntos de interés
municipal.
4- Dación cuenta decreto n.o 949/2017 habilitación crédito no3 (exp 2357/2017).
5- Dación cuenta decreto n.o 994/2017 habilitación crédito no4 (exp 2391/2017).
6- Ratificación decretos personamiento:
               * 1025/2017 (solicitud entrada judicial Torre Mendieta);
               * 848/2017 (exp. 2106/2017 Torre Mendieta);
               * 901/2017 (exp. 2288/2017 rca embargo;
               * 904/2017 (exp. 978/2017 determinación conting);
               * 903/2017 (exp.2201/2017:S.S resto 716/2017).
7. Aprobación inicial modificación ordenanza plantas bajas.
8. Ruegos y preguntas.


+ info: en YOU TUBE (Zalla Info).

No hay comentarios