Header Ads

Osoko ohiko bilkura asteazkenean, irailak 5 // Sesión de pleno ordinario el miércoles 5


Asteazkenean, irailak 5, Udalbatza Osoko ohiko batzarraldira joateko deia egingo du 19:00etan // El miércoles 5 de septiembre se celebrará a las 19:00h un nuevo pleno ordinario en el Ayuntamiento.
Orden del día:


1.- 1297/2018 eta 2162/2018 espedienteak. Onestea 2018ko apirilaren 26ko, maiatzaren 2ko eta uztailaren 5eko bilkuren aktak. // Exp. 1297/2018 y 2162/2018. Aprobación de las actas de las sesiones  del 26 de abril, 2 de mayo y 5 de julio de 2018.

2.- 271 zenbakiko dekretutik 975 zenbakira artekoen berri ematea // Dación cuenta Decretos desde el nº 271 hasta el nº 975.

3.- 2212/2018 espedientea. La Llana auzoko BI-3602 errepidean (Retolako erreka) gertatu den lur-jausia konpontzeko larrialdi-lanak esleitzeari buruzko 965/2018 espedientearen berri ematea // Expediente 2212/2018. Dación cuenta Decreto no 965/2018 de adjudicación de obras de emergencia para arreglo del desprendimiento de la carretera BI-3602 (arroyo de Retola) en Barrio La Llana.
4.- Udalarentzat interesgarriak diren gaien berri ematea // Dación cuenta asuntos de interés municipal.
5.- 2772/2017 espedientea. Behin betiko onestea Enkarterriko Suhiltzaile Etxeko Sistema Orokorren Plan Berezia, Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Sailaren txostena aintzat hartuta // Expediente 2772/2017. Aprobar definitivamente el Plan Especial de Sistemas Generales Parque de Bomberos Enkarterri condicionada al contenido del informe del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
6.- 2727/2018 espedientea. 2018ko azaroaren 18ko herritarren kontsultarekin bat egiteko mozioa // Expediente 2727/2018. Moción de adhesión a la consulta ciudadana del 18 de noviembre de 2018
7.- 2191/2018 espedientea. Zallako 2018ko jaietako txosnen zozketa // Expediente 2191/2018. Sorteo Txosnas Fiestas Zalla 2018
8.- Eskariak eta galderak // Ruegos y Preguntas

No hay comentarios