Header Ads

Abenduan hasi dira San Pedroko bidegorria egiteko obrak // Comienzan las obras para la construcción del bidegorri de San Pedro


Dagoeneko hasi dira San Pedroko bidegorria egiten. Oinezkoentzako ibilbide egingo da 800m-an gutxi gorabehera (Maristas Ikastetxetik Ibarrako trenbidepasagunera), ezkerreko bazterbidearen banda baliatuta, oinezkoen zein txirrindularien segurtasuna bermatzeko. Ibilbide horretan, besteak beste, honako elementu hauek jarriko dira: oinezkoentzako pasabideak, galtzada gurutzatu dezaten; eta erdibitzaile bat errepidearen erdiko ardatzean zehar. 

Saneamendusarea
Jarduera horrekin bat etorriz, Udalsareak beste obra bat egingo du eremu horretan. Inbertsioa 40.000€koa izango da, eta saneamendusarearen zati bat eremu pribatutik publikora pasatuko dute, garai bateanegin zen argiteriaren kanalizazioarekin paraleloan. "Bidegorriaren obrak baliatuta, ikusten dugu une egokia dela sarea berritzeko eta lursail pribatuetatik ateratzeko", adierazi dute Udaletik. 

Zallako Udalak barkamena eskatu nahi du lan horiek datozen asteetan eragin ditzaketen eragozpenak direla eta. Izan ere, egin behar diren obrek dirauten bitartean, oinezkoen ibilbidea San Pedro eta Etxalde urbanizazioaren barrualdetik egingo da.

-----


La obra del bidegorri de San Pedro ya ha comenzado. El proyecto consiste en construir a lo largo de aproximadamente 800m -concretamente desde Maristas Ikastetxea hasta el paso a nivel de Ibarra- un itinerario peatonal aprovechando la banda del arcén izquierdo y conseguir mejorar así la seguridad tanto de peatones como de ciclistas. A lo largo de ese recorrido, se instalarán entre otros elementos, pasos de peatones para que las y los transeúntes puedan cruzar la calzada o una mediana separativa a lo largo del eje central de la carretera.

Red de abastecimiento
Coincidiendo con esta actuación, Udalsarea realizará también una obra en esa zona -con una inversión de 40.000€- para pasar un tramo de la red de abastecimiento de una zona privada a la vía pública, en paralelo a la canalización de alumbrado que ya se hizo en su día. "Aprovechando los trabajos del bidegorri, vemos que es el momento idóneo para renovar la red y sacarla de terrenos privados", matizan fuentes municipales.

Desde el Consistorio se quiere pedir disculpas por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar a lo largo de las próximas semanas. Y es que, mientras duren las obras, el itinerario peatonal deberá hacerse por el interior la urbanización de San Pedro y Etxalde.

No hay comentarios