Header Ads

Obra hidraulikoak egiteko 7,8 milioi euro beharko dira, baina urtebetez luzatuko dira // Las obras hidráulicas alcanzan los 7,8 millones de euros, pero se alargarán un año másJoan den otsailaren 22an, URAren eta Zallako Udalaren esparru-akordioaren Segimendu Batzordearen hamaseigarren bilera egin zen. Udal-taldeetako eledunak gonbidatu zituzten, baita bideratzeak eragindakoen elkartekoak, Otsoaren Taldea elkarte ekologistako kideak eta Enkarterrin Behar dugu plataformako kideak ere.

Besteak beste, bileran aurreko saioko akta onetsi zen, 2017ko apirilekoa (irakurri akta).

Bestalde, topaketa horretan, Ernesto Martínez de Cabredok, URAko zuzendari nagusiak, Javi Portillo Zallako alkateak duela hilabete batzuk aurreratu zuena azaldu zuen, obra geldiarazi eta lanen zati bat berriro lizitarazi duten arrazoien inguruan, lurzoru kutsatuak agertu baitira. Prozesua, azkenean, Uraren Euskal Agentziaren finantzaketa handiagoarekin bukatu da: orain, 7,8 milioi euro da (4,2 milioi lizitazio berrirako eta 3,6 milioi orain martxan dauden lanentzat).

Egun, URAk obrak urtebetean bukatuko direla zenbatesten du (2020ko otsailean). "Proiektu hau bukatua izan nahiko genukeen, eta hitzemandako ospitalea nola eraikitzen den ikusi, baina Zallako Udala egoerari egokituko zaio, eta ahal duen guztia egingo du, orain arte bezala", adierazi du alkateak. "URAk Zallan inbertitutako 7,8 milioi euro horiek —gehitu du Portillok— 2012an diseinatu genuen esparru-akordioaren emaitza dira, benetako arazoei benetako konponbide bat emateko, nahiz eta Udalbatzaren zati baten kontrako boto ugari izan zituen".


------

El pasado viernes 22 de febrero se celebraba la décimo sexta reunión de la Comisión de Seguimiento del acuerdo marco entre URA y el Ayuntamiento de Zalla. A la citada sesión fueron invitadas las portavoces de los grupos municipales, así como de la asociación de afectados por el encauzamiento, la asociación ecologista Otsoaren Taldea y representantes de la plataforma Enkarterrin Behar Dugu.

Entre otras cuestiones, en la reunión se aprobaba el acta de la sesión anterior, que tuvo lugar en abril de 2017 (leer acta).

Por otra parte, en el transcurso de ese encuentro, Ernesto Martínez de Cabredo, director general de URA, explicaba lo que ya había adelantado hace meses el alcalde de Zalla, Javi Portillo, en cuanto a las razones que han obligado a detener la obra y licitar de nuevo una parte de los trabajos debido a la aparición de suelos contaminados. Este proceso ha terminado con la aportación de mayor financiación por parte de la Agencia Vasca del Agua, que ahora mismo asciende a 7,8 millones de euros (4,2 millones para la nueva licitación y 3,6 millones para los trabajos que ahora mismo están en marcha).

A fecha de hoy, URA estima en un año (hasta febrero de 2020) los trabajos para finalizar las obras. "Nos gustaría tener terminado ya este proyecto y poder estar viendo cómo se construye el prometido hospital, pero el Ayuntamiento de Zalla se adaptará a esta situación y seguirá poniendo todo de su parte, como hasta ahora", indica el alcalde. "Estos 7,8 millones de euros que URA invierte en Zalla -añade Portillo- son el fruto de un acuerdo marco que diseñamos en 2012 como solución real a problemas reales, aunque contó con el significativo voto en contra de parte del pleno municipal".

No hay comentarios