Header Ads

Jardunaldia: "Emakumea eta zientzia" / Jornada: " Mujer y ciencia" (Amaia Uriarte)Amaia Uriarte Telekomunikazioen Ingeniaritza Teknikoan lizentziatua da, Telematika espezialitatean. Karrerako azken urtean praktikak egin zituen Accenture CustomerWorks aholkularitza teknologikoaren I+D+I sailean. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko, Lanbide Heziketako eta Hizkuntzen Irakaskuntzako Irakasleen Prestakuntzako Unibertsitate Masterra egin du, Teknologia eta Informatika espezialitatean, eta ondoren hainbat lan egin ditu Euskotrenen. Haren profil teknologikoa dela-eta, eta kontuan hartuta ETS enpresa arduratzen dela tren-azpiegiturez, distantzia labur, ertain eta luzeko trenen (metroa) zirkulazioa erregulatzen du Bizkaian eta Gipuzkoan, Atxuriko eta Amarako aginte-postuetan.

.....Amaia Uriarte es licenciada en  Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones en la especialidad de Telemática. El último año de carrera lo pasó realizando prácticas en el departamento de I+D+I de la consultoría tecnológica de Accenture CustomerWorks. Ha cursado el Máster Universitario de Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en la Especialidad de Tecnología e Informática, y después ha realizado diferentes tareas en Euskotren. Debido a su perfil tecnológico y a que ETS se encarga de las infraestructuras del ferrocarril,  regula la circulación de trenes de larga, media y pequeña (metro) distancia en Bizkaia y en Gipuzkoa, trabajando en el Puesto de Mando de Atxuri y de Amara.

No hay comentarios