Header Ads

Jardunaldia: "Emakumea eta zientzia" / Jornada: "Mujer y ciencia" (Ainhoa Iglesias Ara)


Biokimikako lizentziatura 2000. urtean amaitu zuen, eta 2006an doktoretza eskuratu zuen EHUn. Ana Zubiaga doktoreak zuzendu zuen tesia, eta gaia honako hau izan zen: “Erretinoblastoma/E2F delakoaren ibilbidea funtzio pankreatiko eta hematopopeikoan”. Doktoretza osteko ikerketa-jarduera (2006-2008) Souther California Unibertsitatean (AEB) garatu zuen, metioninaren metabolismo hepatikoaren eta minbizi hepatikoaren arloan, Shelly C. Lu doktoreak zuzendutako taldean, zeinarekin harreman estua izaten jarraitu zuen. Doktoretza osteko ikerketaren ondoren, EHUko Minbiziaren Biologia Molekularreko Ikerketa Talde Egonkortuan sartu zen, eta ondoren irakasle atxiki bihurtu zen. 2017an, irakasle titular bihurtu zen. Haren ikerketa-jarduera minbiziaren esparruan zentratzen da, eta eredu genetiko zelularrak eta animaliak erabiltzen ditu tumoreen ezabaketan funtsezkoak diren proteinen papera argitzeko. Finantzatutako 30 ikerketa-proiektutan hartu du parte, baita 20 nazioarteko argitalpenetan, nazio-mailako eta nazioarteko 20 kongresutan eta CNEAI ikerketako 2 seiurtekotan ere. Irakaskuntza-jarduera 2010ean hasi zuen, eta gaur egun euskaraz eta gaztelaniaz ematen ditu eskolak Biologiako Graduan, bi ikasgai hauetan: “Genetika” eta “Ingeniaritza Genetikoa eta Analisi Genetiko Molekularra”. Gainera, azken urteetan, kudeaketa akademikoarekin lotutako erantzukizunak bereganatu ditu, EHUko Zientzia eta Teknologia Fakultateko hainbat batzordetako kide moduan. Biologiako 8 gradu-amaierako lan zuzendu ditu, baita Biologia Molekularreko eta Biomedikuntzako Unibertsitate arteko Masterreko master-amaierako 4 lan eta 2 doktoretza-tesi ere, azken horiek EHUko Biologia Molekularreko eta Biomedikuntzako Doktoretza Programan. 

.....

Finalizó la licenciatura en Bioquímica en el año 2000 y se doctoró en el 2006 en la UPV/ EHU. El tema de la Tesis Doctoral, dirigida por la Dra. Ana Zubiaga, se centró en la función de la ruta Retinoblastoma/E2F en el control de la función pancreática y hematopoyética. Desarrolló su actividad investigadora posdoctoral (2006-2008) en la Universidad de Southern California (EEUU), en el campo del Metabolismo Hepático de la Metionina y el cáncer hepático, en el grupo liderado por la Dra. Shelly C. Lu, con la que continúo manteniendo una estrecha colaboración. Tras el postdoc, se reincorporó al Grupo de Investigación Consolidado de Biología Molecular del Cáncer de la UPV/ EHU, como Personal Investigador Doctor, posteriormente como Profesora Adjunta, y desde 2017 como Profesora Titular. Su actividad investigadora se desarrolla en el ámbito del cáncer, haciendo uso de modelos genéticos celulares y animales para elucidar el papel de proteínas clave en la supresión tumoral. Ha participado en 30 proyectos de investigación financiados, en 20 publicaciones internacionales, en más de 20 congresos nacionales e internacionales, y tiene 2 sexenios de investigación CNEAI. Su actividad docente comenzó en 2010 y en la actualidad imparte la docencia en euskera y castellano de dos asignaturas en el Grado en Biología: “Genética” e “Ingeniería Genética y Análisis Genético Molecular”. Además, durante los últimos años, ha asumido responsabilidades relacionadas con la gestión académica, como miembro de diversas comisiones de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU. Ha dirigido 8 Trabajos de Fin de Grado en Biología, 4 Trabajos de Fin de Máster en el Máster Interuniversitario en Biología Molecular y Biomedicina y 2 Tesis Doctorales dentro del Programa de Doctorado de Biología Molecular y Biomedicina de la UPV/EHU. 

No hay comentarios