Header Ads

Jardunaldia: "Emakumea eta zientzia" / Jornada: "Mujer y ciencia" (María Ortiz Unzaga)
Kimika Zientzietan lizentziatu zen, Biokimikako espezialitatean (UPV/EHU, 1987), Osasun Kudeaketa eta Plangintzako Masterra egin zuen Universidad Europea unibertsitatean eta SEDISAn (Osasun arloko Zuzendarien Espainiako Elkartea) eta Euskaliten Ebaluazio Klubeko kidea da.


Mondragon korporazioko LKS kooperatiban egiten du lan; hain zuzen, bertako presidenteordea eta Kontseilu Errektoreko kidea da. Horrez gain, Ingeniaritza eta Zerbitzu Profesionalen Dibisioko Kontseilu Errektoreko kide ere bada.

Esperientzia handia du aholkularitza-lanetan (nagusiki esparru publikoan eta batez ere sektore soziosanitarioan), kudeaketa ereduak diseinatzeko eta ezartzeko proiektuetan (ISO 9001, EFQM, Kudeaketa Aurreratuaren Eredua, Aurrerabide…), hausnarketa eta plan estrategikoetan, eta prozesuak hobetzeko eta birdiseinatzeko lanetan.

.....

Licenciada en Ciencias Químicas en la especialidad de Bioquímica (UPV-EHU, 1987), Máster en Gestión y Planificación Sanitaria por la Universidad Europea y SEDISA (Sociedad Española de Directivos de la Salud), y miembro del Club de Evaluadores de Euskalit.

Trabaja en la Cooperativa LKS, perteneciente a la Corporación Mondragón, de la que es Vicepresidenta y miembro de su Consejo Rector. Asimismo es miembro del Consejo Rector de la División de Ingeniería y Servicios Profesionales.
Con una amplia experiencia en trabajos de consultoría, centrada principalmente en el ámbito público y específicamente en el Sector Sociosanitario, en proyectos de diseño e implantación de Modelos de Gestión (ISO 9001, EFQM, Modelo de Gestión Avanzado, Aurrerabide…), Reflexiones Estratégicas y Planes Estratégicos, así como en la mejora y rediseño de procesos.


No hay comentarios