Header Ads

Udaleku Irekiak 2014. Epea zabalik ekainaren 1era arte // Colonias Abiertas 2014. Plazo de inscripción abierto hasta el 1 de junio


Beste urte batez, Enkarterriko Mankomunitateko Euskara Zerbitzuak Udaleku Irekiak antolatu ditu, ume euskaldun edota eredu euskaldun batean ikasten dutenen artean euskararen erabilera sustatzeko asmoz. Izena emateko epea maiatzaren 21ean hasi eta ekainaren 1ean bukatuko da.

El Servicio de Euskera de la Mancomunidad de las Encartaciones organiza, de nuevo, las Colonias Abiertas, para potenciar también en verano el uso del euskera entre los niños/as euskaldunes o que estudian en un modelo en euskera. El plazo de inscripción comienza el 21 de mayo y termina el 1 de junio


EUSKARAZ: 
Beste urte batez, Enkarterriko Mankomunitateko Euskara Zerbitzuak Udaleku Irekiak antolatu ditu, ume euskaldun edota eredu euskaldun batean ikasten dutenen artean euskararen erabilera sustatzeko asmoz.

Euskararen erabilera aisian urte osoan lantzen saiatzen gara Mankomunitateko Euskara Zerbitzuan, baina, udan hartzen du protagonismo handiena. Izan ere, ikasturtea amaituta, haur eta gazteek aisialdiaz gozatzeko tarte handiagoa izaten dute, baina, aukera gutxiago euskara entzuteko eta erabiltzeko, etxean gehienek senide euskaldunik ez baitute. Horregatik, gurasoei jakinarazi nahi diegu oso garrantzitsua dela uda garaian haurrei euskaraz aritzeko aukerak eskaintzea. Hutsune hori betetzeko, azken urteetan bezala Udaleku Irekiak izango ditugu.

Ekintzak ekainaren 30etik uztailaren 11era egingo dira eta goizez, 10:00etatik 14:00etara. 350 pertsonentzako lekua egongo da, gehienez. Beti bezala, ume gehiagok izena ematen badute plazak zozketa baten bitartez esleituko dira ekainaren 9an. Parte-hartzaileek hainbat baldintza bete beharko dituzte:

-2002-2007 urteetan jaioak izan.
-Mankomunitatea osatzen duten udalerriren batean erroldatuta egon.
-Euskarazko ereduetan ikasi.

Aurreko urteetan bezala, lau gune osatuko ditugu: Zalla, Sodupe, Sopuerta eta Karrantza. Lau gune horietan Mankomunitatean dauden 9 udalerrietako umeek parte hartu ahal izango dute. Beste udalerrietako umeak eraman eta ekartzeko autobusak jarriko dira.

Oso eskaintza erakargarria daukagu aurten ere, eta umeek askotariko ekintzak egiteko aukera izango dute, gehienak kanpoan egitekoak: Kanoak eta ibilbide mitologikoa Urdaibain, zaldiak eta rappel eta tirolina Kadagua ibaiaren jaiotzan, akanpada eta tailerrak produktu ekologikoak egiteko, bizikletaz edo patinez bide berdeetatik, surfa Plentzian, igerilekuak,… Dena den, lehentasuna euskara bultzatzea da eta horretarako udalekuen zehar euskararen erabilera bultzatzeko beren beregi prestatutako ekintza orokorra eta jarraitua egingo da.

Izena emateko epea maiatzaren 21ean hasi eta ekainaren 1ean bukatuko da. Iazko ildo beretik matrikula banaka edo taldeka egin ahal izango da. Taldeko 3 neska/mutil gehienez, eta urte berekoak izan beharko dira denak. Neba-arrebak badira, gehienez, urte bateko aldea eduki ahal izango dute. Plaza lortzeko orduan, aukera berdintasuna bermatzearren, ume bakoitzeko eskaera-orri bakarra onartuko da eta taldea unitatetzat hartuko da zozketa egin behar izatekotan.

Propaganda eta izena emateko orria eskoletan banatu da eta Kultur Etxe edo liburutegietan izango dute eskuragai. Behin matrikula orria beteta, Mankomunitatean edota udalerrietako Kultur Etxe edo Liburutegietan utzi beharko da. Aurten ere matrikula on-line egiteko aukera izango dute udalekuetarako prestatutako web orrian bertan: www.enkarterrikoudalekuak.com. Web orri horretan udalekuei buruzko informazioa egongo da eta udalekuak egiten diren bitartean ateratzen diren argazkiak eta jarduerei buruzko komentarioak eskegiko dira. Beraz, informazio gehiago nahi izatekotan www.enkarterri.org edota www.enkarterrikoudalekuak.com web orrietan topatu ahal izango dute.


CASTELLANO:
Por otro año consecutivo, el Servicio de Euskera de la Mancomunidad de las Encartaciones ha organizado las Colonias Abiertas, para potenciar también en verano el uso del euskera entre los niños/as euskaldunes o que estudian en un modelo en euskera.

Desde el Servicio de Euskera de la Mancomunidad intentamos reforzar el uso del euskera en el tiempo libre durante todo el año, pero, es en verano cuando toma mayor protagonismo. De hecho, lo niños/as y jóvenes disponen de más tiempo libre una vez terminado el periodo escolar, pero por el contrario tienen menos oportunidades para practicar el euskera ya que la mayoría tiene un entorno familiar no euskaldun. Por todo ello, queremos transmitir a los padres y madres que es muy importante que en periodo vacacional les ofrezcan actividades lúdicas en euskera a sus hijos/as. De hecho, para llenar ese hueco la Mancomunidad realizará este año también las Colonias Abiertas.

Las actividades se realizarán del 30 de junio al 11 de julio en horario matinal, de 10:00 a 14:00. Habrá 350 plazas, máximo. Como en anteriores ocasiones, en caso de que se inscriban más niños/as que las plazas disponibles se realizará un sorteo el 9 de junio. Los/as participantes tendrán que cumplir las siguientes condiciones:
-Haber nacido entre los años 2002-2007.
-Estar empadronados/as en alguno de los municipios que componen la Mancomunidad.
-Estudiar en algún modelo euskaldun (D/B).

Como en ediciones anteriores, habrá cuatro núcleos: Zalla, Sodupe, Sopuerta y Karrantza. En los cuatro núcleos podrán tomar parte los niños/as de los 9 municipios que componen la Mancomunidad. Para llevar y traer a los niños de sus municipios a los núcleos habrá un servicio de autobús.

Este año también habrá una oferta muy atractiva, y los participantes tendrán opción de realizar actividades de todo tipo, siendo en su mayoría actividades al aire libre: canoas y recorrido mitológico en Urdaibai, caballos y rappel y tirolina en el nacimiento del Cadagua, acampada y talleres para realizar productos ecológicos, rutas en bicicleta y patines por vías berdes, surf en Plentzia, piscinas,….De todas formas, la prioridad es promover el uso del euskera, para lo que habrá una actividad continua durante las colonias expresamente pensada para trabajar ese objetivo.

El plazo de inscripción comienza el 21 de mayo y termina el 1 de junio. Al igual que el año pasado la matrícula podrá ser individual o por grupos. Por grupos, como máximo se podrán inscribir 3 niños/as todos del mismo a los y en caso de hermanos con un año de diferencia como mucho. Para conseguir la plaza con el fin de garantizar la igualdad de opciones, solo se aceptará una inscripción por cada niños/a y el grupo se considerará una unidad en caso de realizar sorteo.

La propaganda y la hoja de inscripción se han repartido en los centros escolares y también están disponibles en las Casas de Cultura y bibliotecas. Una vez cumplimentada la hoja de inscripción, se podrá dejar en la Mancomunidad o en las Casas de Cultura y bibliotecas. Este año también habrá opción de realizar la matrícula on-line en una página web preparada para las Colonias: www.enkarterrikoudalekuak.com. En dicha web habrá información sobre las Colonias y se colgarán fotos y comentarios sobre las actividades que se vayan realizando.

En caso de desear mas información la podrán encontrar en esta páginas: www.enkarterri.org o www.enkarterrikoudalekuak.com.

No hay comentarios