Header Ads

Osoko bilkura asteazkenean, maiatzak 6 / Sesión de pleno el miércoles 6 de mayo

Asteazkenean, maiatzak 6an, Udalbatza Osoak batzarraldira joateko deia egingo du 19:00etan // El miércoles 6 de mayo se celebrará a las 19:00h un nuevo pleno extraordinario en el Ayuntamiento.


Orden del día:
1.- Onestea, bidezkoa bada, aurreko bilkuretako aktak // Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.
2.- Jasotako gutunak // Correspondencia recibida.
3.- Onestea, bidezkoa bada, Gobernu onaren, gardetasunaren, jendaurreko informazioaren, eskuragaritasunaren, publizitatearen eta herritarren partaidetzaren oinarrizko printzipioei buruzko Ordenantza // Aprobación, si procede, de la Ordenanza Municipal sobre principios básicos de buen gobierno, transparencia, información pública, acceso, publicidad y participación ciudadana.
4.- Onestea, bidezkoa bada, Udal Araudi Organikoa // Aprobación, si procede del Reglamento Orgánico Municipal.
5.- Onestea, bidezkoa bada, 2013ko Kontu Orokorra // Aprobación, si procede, cuenta general 2013.
6.- Galderak eta eskeak // Ruegos y preguntas.


No hay comentarios