Header Ads

Hitzaldia: "Zure etxearen alorrean energia hornidurei buruz jakin behar duzuna" // Charla: "Lo que necesitas saber sobre suministros energéticos del hogar". Abenduak 1 Diciembre


Eguna / Día: abenduak 1 diciembre
Ordua / Hora: 16:00h
Lekua / Lugar: Zallako Kultur Etxea

Landuko diren gaiak

 • Kontsumo eraginkorra etxean
 • Ohiko gastuak. Hornidurak
 • Hornikuntzen kontratazioa
 • Fakturen berrikuspena. Kontsumo-fakturen azterketa eta xehapena 
 • Bermeak
 • Erreklamatzeko bideak
Temas que se tratarán en la charla
 • Consumo eficiente en el hogar
 • Gastos habituales. Suministros
 • La contratación de suministros
 • Revisión de las facturas. Análisis y detalle de las facturas de consumo
 • Garantías
 • Vías de reclamación

No hay comentarios