Header Ads

Balmaseda-Zalla eremu funtzionaleko aldaketen aurkezpena. Maiatzak 13, Zalla zine-antzokia // Presentación de la modificación del Plan Territorial Parcial. Zalla zine-antzokia, 13 mayoBalmaseda-Zallako eremu funtzionaleko paisaiaren katalogoa egin ondoren eta eremu funtzional horretako paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeari buruzko zehaztapenak finkatu ostean, sail honek hasiera eman dio Lurralde-plan Partzial horren aldaketa izapidetzeari.

Horrela, maiatzaren 13an, ostiralean, goizeko 10:30etatik 12:30etara informazio-bilera bat aurreikusi da Zalla zine-antzokian eragile sozialei eta herritarrei orokorrean eremu funtzional horren aldaketak aurkezteko asmoz.

Tras la elaboración del Catálogo del paisaje del Área Funcional de Balmaseda-Zalla y una vez extraídas las determinaciones para la protección, gestión y ordenación del paisaje en dicha Área Funcional, se ha iniciado la tramitación de la correspondiente Modificación del Plan Territorial Parcial.

Así, el viernes 13 de mayo, de 10:00h a 12:00h se celebrará una reunió informativa en el Zalla zine-antzokia con el objetivo de presentar dicha Modificación a los agentes sociales y la ciudadanía en general.

No hay comentarios