Header Ads

Zallalokalak programak, bai enpresa sortu berrientzako, zein Zallan egoitza soziala duten enpreseentzako // Zalla lokalak, ayudas tanto para empresas de nueva creación como a sociedades consolidadas
Zallalokalak programak bi laguntza mota artikulatzen ditu, eta enpresa berriak zein Zallan egoitza soziala duten enpresa kontsolidatuak izan daitezke hartzaileak. 

Jardueraren hasierako sei hiletako alokairua ordaintzeko laguntzak. Gehienez ere kostuaren % 40 eta 2.000 euro ordainduko da. 

Hauetarako laguntzak: 

- Enpresa kontsolidatuak modernizatzeko gastuak: saltokiak, tabernak, kafetegiak eta zerbitzu profesionalak. 

- Abian jartzeko eta funtzionatzeko gastuak (enpresa berriak).

Zenbatekoak ez du inbertsioaren % 40 gaindituko, eta eman daitekeen gehieneko zenbatekoa 3.000 euro da.Negozio batek jasotzen duen diru-laguntza ez da inolaz ere 5.000 eurotik gorakoa izango.

Laguntza atzeraeraginezkoa da, 2016/01/01etik, eta hura jasotzeko, besteak beste, lokalaren jarduerari 18 hilabetez eutsi behar zaio. Eskaera epe hori bete ondoren aurkeztuko da. Informazio gehiago www.zalla.org (EBZ) webgunean edo: 94-639.00.01 (603 luzapena) telefono zenbakian.


............................................................................................................


Zalla lokalak articula dos tipos de ayudas y considera igualmente, a empresas de nueva creación como a sociedades consolidadas, cuyo domicilio social esté ubicado en Zalla. 

De esta forma, se ofrecen partidas económicas al pago del alquiler de los seis primeros meses de actividad y con un máximo del 40% del coste total, con un límite otorgable de: 2.000 euros. 

Las ayudas son tanto para: gastos de modernización de las empresas consolidadas o comercios, bares, cafeterías y servicios profesionales, como para la puesta en marcha y funcionamiento de nuevas. Las cuantías no excederán del 40% de la inversión y tienen un  límite otorgable de: 3.000 euros.

En ningún caso el importe máximo subvencionable por negocio sobrepasará los 5.000 euros.

Es requisito, entre otros: mantener la actividad del local, mínimo 18 meses. 

La presentación de solicitud se realizará una vez cumplido este período. 

Más información en:  www.zalla.org (EBZ) y  llamando al: 94-639.00.01 (extensión: 603). 

No hay comentarios