Header Ads

Kontu-hartzaile lanpostua betetzeko onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda // Listado provisional de admitidos/as excluidos/as para cubrir el puesto de interventor/a en el AyuntamientoZallako Udalak kontu-hartzailetza postua betetzeko lehiaketa-oposaketa bidezko aukeratze-prozesua hasi zuen abenduan. Lan-poltsa eratzeko helburuz egindako deialdian parte partzeko eskaerak aurkezteko epea amaitu, horiek aztertu eta onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda egin da. Ondoren, 20 egun balioduneko epea eman da, iragarkia Zallako Udaleko iragarki-taulan eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu denetik aurrera zenbatzen hasita, behar beste erreklamazio egiteko.


Prozesu honen gaineko xehetasun guztiak www.zalla.eus udal webguneko "Zure Udala > Enplegu publikoa" kontsulta daitezke.

-----


El Ayuntamiento iniciaba en diciembre un proceso selectivo mediante concurso-oposición para la constitución de una bolsa de empleo para el nombramiento de un/a funcionario/a interino/a como interventor/a en el Consistorio. Una vez finalizado el el plazo de presentación de solicitudes para participar en la convocatoria de selección de personas, se aprobaba la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as y se concedía un plazo de 20 días hábiles a partir de la publicación del anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Zalla y del Boletín Oficial de Bizkaia.


Todos los detalles relativos a este proceso pueden consultarse en el apartado "Tu Ayuntamiento > Empleo público" de la web www.zalla.eus

No hay comentarios