Header Ads

Indarkeriaren biktima diren emakumeei eta haurrei arreta emateko baliabideak // recursos de atención a mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia contra las mujeres


Indarkeria sexistari aurre egiteko jende gaztearekin batera egindako programa da BeldurBarik. BeldurBarik ez da bakarrik lehiaketa bat. BeldurBarik prozesu bat da. Azken azterketek indarkeria sexistaren biktimak diren emakumeak gero eta gazte900agoak direla erakusten dute (Euskadiko salaketen %42, 32 urtetik beherako emakumeenak izan ziren). XXI. mendean oraindik, mundu osoan eta egunero, emakumeak erahiltzen dira. Horren atzean indarkeria sexista dago. (Gaitz honi Feminizidio deitzen zaio). Emakundek bultzatuta gazteen artean harreman parekide eta askeak sustatzeko dago Beldur Barik programa.

-----

Beldur Barik no es sólo un concurso. Beldur Barik es un proceso. Los últimos estudios muestran que las víctimas de la violencia sexista son cada vez más jóvenes (un 42% de las denuncias en Euskadi son de mujeres menores de 32 años). En el siglo XXI todavía en todo el mundo y todos los días las mujeres son asesinadas. Detrás de esto se encuentra la violencia sexista. (A esto se le llama Feminicidio).

RECURSOS DE ATENCIÓN A MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

TELÉFONOS DE CONTACTO: Enkarterriko Mankomunitatearen Gizarte Ekintzako Zerbitzua: astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 15:00etara.// Servicio De Acción Social Mancomunidad de Las Encartaciones: de lunes a viernes de 08:00 a 15:00h.


94.667.18.49/50

Udaltzaingoa: 08:00etatik 22:00etara. // Policía Municipal: de 08:00h a 22:00h

092 (Zallatik deituz gero) edo 94.639.12.77

Balmasedako Ertzainetxea: 24 ordu // Ertzainetxea de Balmaseda: 24 horas

94.680.27.01

Zallako Udaleko Berdintasun saila: astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 16:00etara // Área de Igualdad del Ayuntamiento de Zalla: lunes a viernes de 09:00 a 16:00h.

607.26.22.80
SATEVI (etxeko indarkeriaren edo sexu-erasoen biktima izan diren emakumeentzako informazio- eta arreta-zerbitzu espezializatua): 24 ordu // SATEVI (Servicio Especializado de información y atención a mujeres víctimas de violencia doméstica o por razón de sexo): 24 horas.
 

900.840.111


ERTZAINTZA: 112. (también accesible a discapacidad auditiva y de habla).Más información aquí
SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 24 H. (51 idiomas y también discapacidad auditiva). Discapacidad auditiva o del habla, poner en un SMS con sus datos y localización: “Violencia de género”. Más información aquí

SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA- SAV: 112; 900.840.111.
Araba: 900. 180. 414.
Gipuzkoa: 900. 100. 928.
Bizkaia: 900. 400. 128.
Más información aquí.

Asesoría técnica:945.019.327.  
Asesoría jurídica: 945.019.316. 
violenciacontramujeres@euskadi.eus 


Llama al: 900. 840.111 e infórmate. 

No hay comentarios