Header Ads

Enkarterriko Udal Euskaltegia, matrikula zabalik // Matrícula abierta en el Euskaltegi municipal de Encartaciones


Ikastaroak:
 • Maila guztiak (A1, A2, B1, B2, C1, C2).
 • Txandaka etortzeko aukera: goiz eta arratsaldez.
 • Hizkuntza Eskakizunak (HAEE, Osakidetza, …)
 • Tituluen egiaztatzea euskaltegian.
 • Ordutegi guztiak / Ikastaro trinkoak / Jardun bikoak
 • Autoikaskuntza: BOGA / Xede berezietako taldeak (Gurasoak, merkatariak, erretiratuak…)
 • Berbalagun proiektua

Cursos:
 • Todos los niveles (A1, A2, B1, B2, C1, C2).
 • Posibilidad de acudir a turnos: mañana y tarde.
 • Perfiles lingüísticos (IVAP, Osakidetza, …)
 • Acreditación de títulos en el propio euskaltegi.
 • Todos los horarios / Cursos intensivos / Semipresenciales
 • Aprendizaje on-line: BOGA / Grupos especiales (Padres/madres, comerciantes, jubilados…)
 • Proyecto Berbalagun

+info: Lusa auzoa, 3 (Zalla)
Tfnoa. 94 667 09 02 // info@enkarterrikoue.eus // www.enkarterrikoue.eus

No hay comentarios