Header Ads

Osoko bilkura maiatzaren 29an / Sesión de pleno el miércoles 29 de mayo

Ostegunean, maiatzaren 29an, Udalbatza Osoak batzarraldira joateko ohiko deia egingo du 09:00etan // El jueves 29 de mayo se celebrará a las 09:00h un nuevo pleno ordinario en el Ayuntamiento.
EUSKARAZ:
1.- Onestea, bidezkoa bada, udal-lursailak nekazaritza- eta abeltzaintza-erabileretarako administrazio-emakidako erregimenean esleitzeko deialdia araupetzen duten klausulen pleguak.
2.- Onestea, bidezkoa bada, testu-liburuak eta eskolako material didaktikoa erosteko laguntzen deialdia araupetzen duten oinarriak.
3.- Onestea Zalla udalerrian bizi diren eta udal-mailan elitekotzat jotzen diren banakako kirolariei diru-laguntzak emateko deialdia araupetuko duten oinarriak.
4.- Udalaren gizarte-etxebizitza bat esleitzea Zallan, alokairu-erregimenean.
5.- Ordezko bake-epailea hautatzea.
6.- Enplegu-planaren plazak zozketatzea.
7.- 2015eko herriko jaia zehazteko proposamena.
8.- Udalaren kontratazioan gizarte-izaerako kontratu-klausulak onesteko mozioa.
9.- 1 zenbakiko kreditu gehigarrien espedientea onestea.
10.- Kredituen transferentziari buruzko 2 zenbakiko espedientea onestea.
11.- Kredituaren soberakinei buruzko 1 zenbakiko espedientearen berri ematea.
12.- Kredituak gaitzeari buruzko 1 zenbakiko espedientearen berri ematea.


CASTELLANO:1.- Aprobación, si procede, de los Pliegos de Cláusulas que regulan la convocatoria anual de adjudicación en régimen de concesión administrativa de los terrenos municipales para fines agrícolas y ganaderos.
2.- Aprobación, si procede, de las Bases que regulan la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico escolar.
3.- Aprobación de las Bases que regirán la convocatoria para el otorgamiento de subvenciones a deportistas individuales residentes en el municipio de Zalla considerando de élite a nivel municipal.
4.- Adjudicación en régimen de alquiler de una vivienda social municipal en Zalla.
5.- Elección Juez de Paz sustituto.
6.- Sorteo plazas Plan Empleo.
7.- Propuesta para determinar la fiesta local para el año 2015.
8.- Moción para la aprobación de cláusulas contractuales de carácter social en la contratación municipal.
9.- Aprobación del Expediente de Créditos adicionales nº. 1
10.- Aprobación del Expediente nº. 2 de Transferencia de Créditos.
11.- Dación cuenta expediente nº. 1 de Remanentes de Crédito.
12.- Dación cuenta expediente nº. 1 de Habilitación de Créditos.

No hay comentarios