Header Ads

Zallak babesa eta solidaritatea erakutsi die errefuxiatuei // Zalla muestra su apoyo y solidaridad a las personas refugiadas


[EUSK] Zallako Udalbatzak migratzaileen eta errefuxiatuen eskubideen aldeko mozio bat onartu zuen martxoaren 2an; hain zuzen, onarpen hori bat etorri zen otsailaren 27an kausa bera babesteko Europan egin zenmartxa batekin.

Dokumentu horretan, gobernuei eta erakundeei dei egin zitzaien urgentziaz, solidaritatez eta erantzukizunez jokatzekointeres ekonomikoen eta politikoen gainetik, eta bizitzari eta duintasunari eusteko jatorrizko eskualdeetatik ihes egiten duten pertsona guztien giza eskubideak errespetatzeko.

Erkidego mailan, Eusko Jaurlaritzari eskatu zaio Espainiako Gobernuari presio egiteko Europan hartutako konpromisoak urgenteki aktiba ditzan, Euskadira iristen direnek zerbitzu eta baliabide publikoak eskuratu ahal izan ditzaten, bizikidetza susta dezan eta harrera integrala bultza dezan"Gizarte gisa dei egin behar da, Mediterraneoan 8 pertsona hiltzen baitira egunero", adierazi zuen Javi Portillo alkateak.

Mozio hori Zalla Bai eta EH Bilduren aldeko botoekin onetsi zen. EAJ-PNVberriz, abstenitu egin zen; argudiatu zuen mozio mota horiek sozialak direla eta ez dutela izan behar erakunde mailako garrantzirik. "Gure ikuspuntutik, apustua Erakunde arteko Batzordea da, errefuxiatu horiei harrera integrala egiteko sortu dena; hain zuzen, batzorde hori Eusko Jaurlaritzak babesten du, bai eta hiru foru-aldundiek eta Eudelek ere", azaldu zuen jeltzaleen bozeramaileak, Irene Pardok.


[CAST] El pleno del Ayuntamiento de Zalla aprobaba el pasado 2 de marzo moción en favor de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, coincidiendo con una marcha europea que el pasado 27 de febrero se celebraba en apoyo de esta misma causa. 

En dicho documento se hacía un llamamiento a gobiernos e instituciones para que actúen con urgencia, solidaridad y responsabilidad, por encima de intereses económicos y políticos, respetando los derechos humanos de todas las personas que huyen de sus regiones de origen para salvaguardar su vida y su dignidad.

A nivel autonómico, se pide que el Gobierno Vasco presione al español para que active de manera urgente los compromisos asumidos en Europa; que garantice que quienes llegan a Euskadi puedan acceder a los servicios y recursos públicos; y que promueva la convivencia y fomente una acogida integral. "Es necesario hacer un llamamiento como sociedad ya que cada día 8 personas mueren en el Mediterráneo", apuntaba el alcalde, Javi Portillo. 

La moción salía adelante con los votos a favor de Zalla Bai y EH Bildu. EAJ-PNV, por su parte, optaba por la abstención argumentando que mociones como esta tienen un carácter social y que no tienen que tener transcendencia institucional. "De nuestro punto de vista, la apuesta es la Comisión interinstitucional que se ha creado para hacer una acogida integral de estos refugiados, que está respaldada por el Gobierno Vasco, las tres diputaciones y Eudel", argumentaba la portavoz jeltzale, Irene Pardo.

No hay comentarios