Header Ads

Bost urtez auzitan izan ostean, justiziak arrazoia eman dio Udalari Mimetiz pilotalekuaren kasuan //Tras 5 años de litigio, la justicia da la razón al Ayuntamiento de Zalla en el caso del Frontón Mimetiz


Justiziak arrazoia eman dio Zallako Udalari Construcciones Olabarri enpresaren aurkako auzian, Mimetiz pilotalekuaren eraikuntzan egindako akatsei eta Ijaldeko legez kanpoko isuriei buruzkoan, hain zuzen ere. Epaiak suntsitu egiten ditu enpresaren interesak; izan ere, epaileak ebatzi du “interes publikoari kalte egin zaiola”. Hala, Udalari baimena ematen dio bermea bahitzeko, eta eraikuntza-enpresa prozeduraren kostuak ordaintzera derrigortzen du; izan ere, enpresak bi demanda jarri zituen bere garaian Udalaren kontra, Udalak erabaki zuenean fidantza erabiltzea instalazioen konponketa-lanak egiteko.

La justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de Zalla en el juicio que le enfrenta a Construcciones Olabarri por la deficiente construcción del frontón Mimetiz Pilotalekua y los vertidos ilegales en Ijalde. En una sentencia demoledora para los intereses de la empresa, el juez ha dictaminado que "se ha producido afectación al interés público", autoriza al Ayuntamiento a incautar el aval y determina que las costas del proceso sean abonadas por la constructora, que en su día interpuso dos demandas contra el Ayuntamiento cuando éste decidió ejecutar la fianza para acometer la reparación de las instalaciones. 
[EUSK]

Justiziak arrazoia eman dio Zallako Udalari Construcciones Olabarri enpresaren aurkako auzian, Mimetiz pilotalekuaren eraikuntzan egindako akatsei eta Ijaldeko legez kanpoko isuriei buruzkoan, hain zuzen ere. Epaiak suntsitu egiten ditu enpresaren interesak; izan ere, epaileak ebatzi du “interes publikoari kalte egin zaiola”Hala, Udalari baimena ematen dio bermea bahitzeko, eta eraikuntza-enpresa prozeduraren kostuak ordaintzera derrigortzen du; izan ere, enpresak bi demanda jarri zituen bere garaian Udalaren kontra, Udalak erabaki zuenean fidantza erabiltzea instalazioen konponketa-lanak egiteko.

Epaileak emandako epaia arrazoitzeko argumentuek argi eta garbi adierazten dute nor den gertatutakoaren erantzulea. Udalak jaso zuena obra aurritu bat izan zen, argi ikusi baita ezin zela erabili eraikitzeko unean zuen xederako”, adierazi du epaileak. Horrez gain, hau ere esan du: “Hitzartu zen % 25 aurreztea zoruaren gainazaleko geruzan, imajinatu ezin daitezkeen arrazoiak direla eta”.

Ebazpenaren beste puntu batean, epaileak hau dio: “Udalak 107.000 € ordaindu zizkion Construcciones Olabarri enpresari, induskatutako lurrak kudeatzearen truke. Lur horiek ez dira zabortegira eraman eta ez da kanonik ordaindu; ondorioz, aberaste bidegabea gertatu da, eta hori konpentsatu beharra dago”. Halaber, epaileak hau nabarmendu du: “Bahitutako zenbatekoak, 193.572 € horiek, ez dute konpentsatzen egindako konponketa-lanen eta kanonaren zenbatekoa. Frontisa, kantxa eta estalkia konpontzeko lanek 185.964 euroko kostua izan dute. Dena den, obraren behin betiko likidazioa ez da prozedura honen xedea”.

Gogoan izango duzuenez, Udalak erabaki zuen Construcciones Olabarri enpresak jarritako fidantza bahitzea, 2013ko maiatzaren 8ko osoko bilkuran hartutako erabakiaren bitartez, enpresak uko egin baitzion frontisean, kantxan eta estalkian hautemandako akatsak konpontzeari. Horrez gain, Udalak isurketak egiteko zegokion kanona ordaindu ondoren, enpresak ez zuen justifikatu hondakinak baimendutako zabortegi batera eraman izana. Udal-ebazpen horri erantzuteko, Olabarri enpresak Zallako Udala auzitara eramatea erabaki zuen.

Urte hauetan, Udalak konponketa-lanak egiteko proiektu bat enkargatu, lizitatu eta exekutatu behar izan du, herritarrek aukera izan zezaten herri-altxorrari 7 milioi euro kostatu zitzaion pilotalekua berriro erabiltzeko. Bukatzeko, konponketa-lanen zenbatekoa 430.835,79 € izan zen, eta diruzaintza-geldikinekin finantzatu ziren. Ez alferrik, konponketa-lan horiek Construcciones Olabarri enpresak egindako akatsak (zorua, frontisa eta estalkia) zuzentzeko erabiltzeaz gain, hasierako proiektuan zeuden baina izugarri hobe zitezkeen beste hainbat kontu konpontzeko ere erabili ziren. Hauek dira, besteak beste, egindako hobekuntzak: xaflazko estalkiaren ordez zinkezkoa jarri da, ura luzaroan sartuko ez dela bermatzeko; argizuloa ireki da, argi natural gehiago sar dadin; oztopo arkitektonikoak ezabatu dira; segurtasunaren arloko hobekuntzak egin dira, autobabeserako plana errespetatzeko; kantxaren argi-sistema hobetu da, pilotarien esanetan gabeziak zituelako; harmailetako eserlekuak berriz kokatu dira, ikusgarritasuna hobetzeko; barneko lorategia kendu da, leku handiagoa izateko...

Aurri-egoera
Bere garaian, peritu judizialaren txostenak argitara atera zituen Mimetiz pilotalekuak zituen gabezia larriak. Gogoan izan behar da perituak ez duela inolako harremanik auzian nahastutako ez alde batekin ez bestearekin. Zehazki, perituaren ikerketak ondorioztatu zuen frontisa txarto egina zegoela; izan ere, txostenaren arabera, gainazalaren % 75 “eraikuntzari zegokionez onartezina” zen pilotan jokatzeko, ez baitzen behar bezain laua. Halaber, frontisaren % 9k hutsuneak zituen. Horrez gain, ikusi zen zorua kontratatutako lodiera baino % 27,5 finagoa zela eta marruskadura oso altua eta aldakorra zela; ondorioz, lesioak gertatzeko arriskua zegoen eta pilotak motelago bote egiten zuen.

Bestalde, peritu judizialak aurritutzat jo zuen estalkiaren egoera, eta nabarmendu zuen obra jaso eta bi hilabetera itoginak agertu zirela. Horrez gain, esan zuen ezinezkoa zela hasieratik txarto egin zena zuzentzea. “Instalatutako materialaren zati bat herdoilduta dago, ez dago iragazgaitza izateko bermerik, eta behar baino lehenago zahartzearen gabeziak antzeman dira; hori guztia dela eta, estalkia erabat aldatzen ez bada, irtenbidea behin-behinekoa eta aldi baterakoa litzateke”; horixe zioen txostenak.

Isurketa klandestinoa
Pilotaleku berria egiteko induskatu beharreko lurren kudeaketari dagokionez, epaia Udalaren aldekoa izan da. Hala, eraikuntza-enpresak berak onartu du hondakin horiek motokros pista-zirkuitu bat egokitzeko betegarri gisa berrerabili zirela kanonpean lagatako udal-lurretan. “Enpresak bere salaketan adierazi du garai hartako tokiko agintarien erabakia izan zela erabilera publikoko mendi batean legez kanpoko zabortegi bat jartzea. Baina, hori gutxi balitz bezala, Udalak Construcciones Olabarri enpresari 100.000 € baino gehiago ordaindu zizkion isurketen kanonaren truke, lur hori biltegi ofizial batera eraman zezan. Hori dela eta, norbaitek azaldu beharko du noren esku gelditu zen dirua”, adierazi du Javier Portillo alkateak.

Adierazpenak
Eskala izugarriko obra bati buruz ari gara (bere garaian harro-harro esan zuten 7 milioiko kostua izan zuela), txarto exekutatutako obra bati buruz. Gainera, ondarea galdu da, pilotaleku zaharra desagertu delako”, azpimarratu du alkateak.

Javi Portillok ez du poza ezkutatu epailearen aldeko epaia jakitean. “Oso albiste ona da gure udalerriarentzat; izan ere, 2011. urtetik defendatzen aritu garena bidezko aldarrikapena zela aitortzen du. Nire ustez, epai horrek behin betiko ixten du garai oso bat, diru publikoa kudeatzeko eredu ilun, zaharkitu eta ez-profesional bat. Pilotalekuaren kasua aurreko udal-gobernuak zuen kudeaketa-ereduaren adibide argia da”.

Portillok eskerrak eman dizkie udal-teknikariei eta aholkulari juridikoei (Barraincua 16) azken 5 urteotan Udalaren interesa defendatzeko egin duten lan handiagatik. Halaber, deitoratu egin du jasotako ondare hori kudeatzen erabilitako denbora, energia eta diru guztia herritarrengan ilusioa piztuko luketen proiektuetan erabili ezin izana. Edonola ere, alkateak berretsi du amaierara arte interes publikoa defendatzen jarraitzeko asmoa duela.

Hurrengo urratsak
Construcciones Olabarri enpresak, epaia onartu beharrean, apelazioa aurkeztu du, eta etapa honi oraindik ere ez dio amaiera eman. Hori dela eta, Udalak udal-baliabideak erabiltzen jarraitu beharko du prozesu honetan. Zehazki, likidazio ekonomiko bat egingo da epaiak dioena aintzat hartuta. Epaiak esandakoari jarraikiz, diru gehiago eskatuko zaio Construcciones Olabarri enpresari; izan ere, bermea ez da nahikoa egindako konponketa-lanak ordaintzeko, eta horri obra horiek erredakzio- eta zuzentze-lanak gehitu behar zaizkio. Halaber, isuriaren kanonaren truke eman zitzaion 100.000 eurotik gorako zenbatekoa itzultzeko eskatuko zaio, eta exekuzio txarrak interes publikoari eragindako kalteei dagozkien kalte-ordainak ere ordaindu beharko ditu enpresak. Halaber, Udaleko hurrengo osoko bilkuran akzio penalak hartzea proposatuko da, epaian frogatutzat eman diren ekintzak delitutzat jo litezkeelako; zehazki, 25.586,75 m3 hondakin landa-paraje batean botatzea eta hondakin horiek zabortegira eramateko kanona ordaintzea.
[CAST]
La justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de Zalla en el juicio que le enfrenta a Construcciones Olabarri por la deficiente construcción del frontón Mimetiz Pilotalekua y los vertidos ilegales en Ijalde. En una sentencia demoledora para los intereses de la empresa, el juez ha dictaminado que "se ha producido afectación al interés público", autoriza al Ayuntamiento a incautar el aval y determina que las costas del proceso sean abonadas por la constructora, que en su día interpuso dos demandas contra el Ayuntamiento cuando éste decidió ejecutar la fianza para acometer la reparación de las instalaciones. 

Los razonamientos empleados por el juez para argumentar la sentencia no dejan lugar a dudas sobre la responsabilidad de lo sucedido. "Lo que se entregó al Ayuntamiento fue una obra ruinosa, por quedar demostrado que no podía usarse para el fin para el que fue construido", señala el magistrado, quien añade que "se pactó ahorrarse el 25% de la capa superficial del suelo por motivos que no es aventurado imaginar".

En otro punto de la resolución, el juez afirma que "el Ayuntamiento abonó 107.000€ a Construcciones Olabarri en concepto de pago por gestión de las tierras excavadas. El no haber llevado las tierras a un vertedero y no haber abonado un canon, supone un enriquecimiento indebido que debe ser compensado". Asimismo, el magistrado sostiene que "la garantía incautada, 193.572€, no compensa la suma del canon y la reparación ejecutada. La reparación de frontis, cancha y cubierta ha costado 185.964€. Aunque la definitiva liquidación de la obra no es objeto de este procedimiento", puntualiza.

Como se recordará, el Ayuntamiento decidió incautar la fianza depositada por Construcciones Olabarri mediante un acuerdo plenario adoptado el 8 de mayo de 2013, ante la negativa de la empresa a asumir la reparación de las deficiencias detectadas en el frontis, la cancha y la cubierta, así como por no justificar el traslado de los residuos a un vertedero autorizado después de que el Consistorio hubiese pagado el correspondiente canon de vertido. Como respuesta a esta resolución municipal, Olabarri decidió demandar al Ayuntamiento de Zalla.

Durante este tiempo, el Consistorio ha tenido que encargar un proyecto de reparación, licitarlo y ejecutarlo para que la ciudadanía pudiese volver a hacer uso de un frontón que costó cerca de 7 millones de euros al erario público. Finalmente, el importe total de la reforma ascendió a 430.835,79€, que se financiaron mediante remanente de tesorería. No en vano, se decidió aprovechar la realización de estas obras de rehabilitación para arreglar lo que estaba mal ejecutado por Construcciones Olabarri (suelo, frontis y cubierta), pero también para solventar cuestiones con mucho margen de mejora respecto al proyecto inicial. Entre las mejoras acometidas se pueden enumerar: instalación de cubierta de zinc en lugar de chapa para asegurar la impermeabilidad a largo plazo, apertura de lucernario para facilitar la entrada de luz natural, eliminación de barreras arquitectónicas, mejoras de seguridad para cumplir con el plan de autoprotección, mejoras en la iluminación de la cancha considerada deficiente por los pelotaris, recolocación de asientos del graderío para mejorar la visibilidad, ampliación de espacios con la eliminación del jardín interior...

Estado ruinoso
Ya en su día, el informe del perito judicial, quien carece de relación alguna con las dos partes en litigio, puso de manifiesto las graves deficiencias del frontón Mimetiz. En concreto, el estudio pericial determinó que el frontis estaba mal ejecutado, ya que el 75% de su superficie se estimaba "constructivamente inadmisible" para la práctica del deporte de la pelota por falta de planeidad. De igual modo, el 9% del frontis presentaba oquedades. Además, se comprobó que el espesor del suelo era un 27,5% menor al contratado, con un rozamiento muy alto y variable susceptible de provocar importantes lesiones y un menor bote de la pelota.

Por otra parte, el perito judicial calificó el estado de la cubierta como ruinoso, haciendo hincapié en la aparición de goteras dos meses después de la recepción de la obra y en la imposibilidad de corregir lo que se hizo mal desde el principio. "Parte del material instalado se encuentra oxidado y no ofrece garantías de impermeabilidad, mostrando defectos propios de envejecimiento prematuro; por todo lo cual, cualquier solución que no sea la sustitución total de la cubierta siempre sería provisional y transitoria", rezaba su informe.

Vertido clandestino
La sentencia también ha resultado favorable al Ayuntamiento en lo que respecta a la gestión de las tierras excavadas para la ejecución del nuevo frontón. De hecho, la propia constructora había acabado reconociendo que dichos residuos se reutilizaron como rellenos para el acondicionamiento de una pista-circuito de motocross en terrenos de propiedad municipal cedidos a canon. "La empresa indica en su denuncia que fue decisión de los regidores locales de aquella época crear un vertedero ilegal en un monte público. Pero, por si fuera poco, el Ayuntamiento pagó a Construcciones Olabarri más de 100.000€ en concepto de canon de vertido para que las tierras se llevaran a un depósito oficial. Por tanto, alguien tendrá que explicar quién se quedó con el dinero", apunta el alcalde, Javi Portillo.

Declaraciones
"Estamos hablando de una obra faraónica -en su día se presumió de que costó 7 millones-, mal ejecutada y que ha conllevado además una pérdida de patrimonio como consecuencia de la desaparición del antiguo frontón", remarca el alcalde.

Javi Portillo no oculta su satisfacción por el fallo favorable del juez. "Es una muy buena noticia para nuestro pueblo porque viene a confirmar que lo que hemos venido defendiendo desde 2011 era una reclamación justa. Personalmente, interpreto la sentencia como un carpetazo a toda una época, a un modelo oscuro, anticuado y no profesional de gestionar el dinero público. El caso del frontón es un ejemplo de este modus operandi que tenía el anterior gobierno municipal".

Portillo agradece al equipo de técnicos municipales y a los asesores jurídicos (Barraincua 16) el inmenso trabajo realizado en estos 5 años en la defensa del interés municipal. Asimismo, lamenta que todo este tiempo, energía y dinero empleado en la gestión de esta herencia recibida no haya podido ser invertido en nuevos proyectos ilusionantes para el pueblo. En cualquier caso, el primer edil ha manifestado su firme determinación de seguir volcándose en la defensa del interés público hasta el final.

Siguientes pasos
Construcciones Olabarri, en lugar de asumir la sentencia, ha presentado apelación y continúa sin poner punto final a esta etapa. El Ayuntamiento se ve obligado, por tanto, a seguir empleando recursos municipales en este proceso. Concretamente, realizará una liquidación económica teniendo en cuenta la sentencia. Fruto de la misma, se le reclamará más dinero a Construcciones Olabarri, puesto que el aval no es suficiente para sufragar las reparaciones realizadas más la redacción y dirección de obra de las mismas. Al mismo tiempo, se reclamará la devolución de los más de 100.000€ de dinero público abonados en concepto de canon de vertido y las correspondientes indemnizaciones por el perjuicio que la mala ejecución ha provocado al interés público. Además, se propondrá en el siguiente pleno municipal el ejercicio de acciones penales por si los hechos declarados probados en la sentencia fueran constitutivos de posibles delitos, concretamente, el abandono de 25.586,75m3 de residuos en paraje rural y el pago del canon de vertedero de dichos residuos.

No hay comentarios