Header Ads

Osoko ezohiko bilkura ostiralean, azaroak 18 // Sesión de pleno extraordinario el viernes 18 de noviembre (9:00h)


Ostiralean, azaroaren 18an, Udalbatza Osoak batzarraldira joateko deia egingo du 9:00etan // El viernes 18 de noviembre se celebrará a las 9:00h un nuevo pleno extraordinario en el Ayuntamiento.Orden del día:

1. 2016ko irailaren 22an ez ohiko osoko bilkuraren gai zerrendan sartzeko Carrefour Expressen obra udal interes aitorpena onartzeko ratifikazioa // Ratificación de la inclusión en el orden del día del pleno extraordinario del 22 de septiembre de 2016 del acuerdo de declaración de la obra del Carrefour Express de interés municipal
2. Euskararen nazioarteko egunaren adierazpena // Declaración institucional del Día internacional del Euskera
3. Trena hobetzeko eskariaren proposamena // Solicitud propuesta mejora tren
4. Trenbide sarearen ahalmenen transferentziaren eskaera // Solicitud transferencia competencias ferroviarias
5. Lorezaintza eta kale garbiketaren zerbitzu kontratuaren 2. lotea hutsik geratu dela adierazteko // Declarar desierto el lote 2 del contrato de servicio de jardinería y limpieza viaria
6. Emakumeen aurkako indarkeriaren nazioarteko egunaren adierazpena // Declaración institucional del Día internacional contra la violencia de las mujeres

No hay comentarios