Header Ads

Udalak Mimetiz Pilotalekuaren epaiaren lege­-ondorioak aztertuko ditu // El Ayuntamiento analizará la resolución en el caso Mimetiz pilotalekua


El Ayuntamiento ha encargado a Secretaría determinar las consecuencias legales derivadas de la sentencia firme y favorable al Consistorio sobre el frontón Mimetiz Pilotalekua para conocer el procedimiento a seguir  a la hora de exigir tales efectos a los responsables. Asimismo, se volverá a revisar la liquidación que en su día se hizo de la  obra del edificio con Construcciones Olabarri


Uztailaren  5ean  ospatu  zen  ohiko  bilkuran,  Javi  Portillo  alkateak Udalbatzako gainerako kideei jakinarazi  zien  ekainaren  7an Administrazioarekiko  Auzien  Epaitegiaren  jakinarazpen bat sartu zela udal­erregistroan,  EAEANk Mimetiz Pilotalekuaren kasuaren harira emandako epai irmoari eta  horren  inguruko  administrazio espedienteari buruzkoa. Epaia, Zalla Inforen aurreko zenbakian  iragarri  bezala  (9.  or.),  Udalaren  aldekoa da, eta legitimatu egiten ditu  2012ko  Alkatetza  Dekretuak,  Construcciones  Olabarrik horien  aurka  jarritako  errekurtsoak  baliogabetuz.  Dekretu  horietan,  hain zuzen,  Pilotalekuan  antzemandako  gabeziak  zehazten ziren eta abala erabiliko zela ezartzen  zen,  gabezia  horiek  konpontzeko. Hala, epaiak ezartzen du  prozesuaren  kostuak  Construcciones  Olabarrik ordaindu behar dituela. 

Eman beharreko hurrengo pausoak
1) Idazkaritzako  langileei  eskatzea epaiak  izan  ditzakeen  lege­ondorio  guztiak zehazteko eta, zehazki, Udalak arduradunei  egin  beharreko  eskakizunak egiteko zer prozedurari jarraitu behar dion jakiteko.
2) Epai honetan ezarritako gertakariak  ikusita (ez genituen ezagutzen aurreko  likidazioa  egin  genuenean),  sail  horri  helaraztea garai batean Construcciones  Olabarri  enpresa  auzi­jartzailearekin  batera  eginiko Mimetiz  Pilotalekuaren  likidazioaren berrikuspena. 

+info: aquí

No hay comentarios