Header Ads

ZallaLanek adierazten du: Landa-laneko teknikariaren postuaren beharra // ZallaLan informa: Necesidad de puesto de técnico de campoLanda-laneko teknikaria


Enkarterrin dagoen ingurumen-zerbitzuen sektoreko enpresa batek landa-laneko teknikari bat kontratatu nahi du, bezeroengana joan eta laginak hartzeko, garbiketa-tratamenduak egiteko, hornikuntzak egiteko, arduradunari eta bezeroari jakinarazpenak helarazteko eta abarrerako. Hori guztia ekoizpen-arduradunak gainbegiratuta egingo du.

Nahitaezko eskakizunak: 30 urtetik behera, gidabaimena, oinarrizko prestakuntza (heziketa-ziklo bat egina izatea baloratuko da, ahal dela ingurumen-osasunekoa), taldean lan egiteko gaitasuna eta talde dinamiko eta gazte baten parte izateko gogoa. Uren tratamenduaren arloan esperientzia izatea baloratuko da.

                                           ........................................................


Técnico de campo

Empresa del sector servicios medioambientales situada en las Enkartaciones, precisa contratar a un técnico de campo para, bajo supervisión del responsable de producción, realizar visitas a clientes para toma de muestras, realización de tratamientos de limpieza, suministros, reporte al responsable y comunicación al cliente, etc…

Requisitos imprescindibles: menor de 30 años, carnet de conducir, formación básica (valorable formación en Ciclo Formativo (preferible Salud Ambiental), capacidad de trabajo en equipo y ganas de integrarse en un equipo dinámico y joven. Valorable experiencia en tratamientos de aguas.

+Info: Centro de Formación EnkarLan. El Longar. C/ Barrio Longar nº1.
Tlfo: 94.639.00.01 Ext: 601.

No hay comentarios