Header Ads

Osoko ohiko bilkura ostegunean, urtarrilaren 11n // Sesión de pleno ordinario el jueves 11 de enero (19:00h)


Ostegunean, urtarrilak 11, Udalbatza Osoko ohiko batzarraldira joateko deia egingo du 19:00etan // El jueves 11 de enero se celebrará a las 19:00h un nuevo pleno ordinario en el Ayuntamiento.

Orden del día:

1. Akteen onarpena // Aprobación actas de sesiones anteriores
2. Alkateak 1087/17tik 15/18ra hartutako dekretuen berri ematea // Dación cuenta Decretos Alcaldía del nº 1087/17 al 15/18
3. Udal intereseko gaien kontu ematea // Dación cuenta de asuntos de interés municipal
4. 1070/2017 dekretu zenbakiaren kontu ematea. Personamendua (2471/2017 esp.) // Dación cuenta decreto personamiento n.º 1070/2017 (exp. 2471/2017)
5. 848/2017 personamendu dekretuaren kontu ematea (2106/2017 esp.) // Dación cuenta decreto personamiento n.º 848/2017 (exp. 2106/2017)
6. Kontuhartzailearen gaien kontu ematea: 1032/2017 esp. (PMP globala; 2. eta 3. trimestreak; 2556/2017 esp. (6/2017 transferentzia); 2596/2017 esp. (5/2017 habilitazioa); 2780/2017 esp. (6/2017 habilitazioa); 2837/2017 esp. (7/2017 transferentzia); 2906/2017 esp. (8/2017 transferentzia); 2919/2017 esp. (9/2017 transferentzia); 3067/2017 esp. (2/2017 kreditu gehigarria) // Dación cuenta asuntos intervención: 1032/2017 exp. (PMP globala; 2. y 3. trimestres; 2556/2017 exp. (6/2017 transferencia); 2596/2017 exp. (5/2017 habilitación); 2780/2017 exp. (6/2017 habilitacióna); 2837/2017 exp. (7/2017 transferencia); 2906/2017 exp. (8/2017 transferencia); 2919/2017 exp. (9/2017 transferencia); 3067/2017 exp. (2/2017 crédito adicional)
7. Cuchurrito 2, Chucurrito 3 eta Cuchurrito 4 kanon menpe dauden lurraldearen titulartasunaren aldaketa (esp. 36/2016 eta 37/2016) // Cambio de titularidad de terrenos a canon conocidos como Cuchurrito 2, Cuchurrito 3 y Cuchurrito 4 (exp. 36/2016 y 37/2016)
8. Azolla 1, Azolla 2 eta Azolla 3 (Cuadra) kanon menpe dauden lurraldearen titulartasunaren aldaketa (2667/2017) // Cambio de titularidad de terreno a canon Azolla 1, Azolla 2 y Azolla 3 (Cuadra) (2667/2017)
9. El Repito 1 eta La Perdiz 1 kanon menpe dauden lurraldearen titulartasunaren aldaketa (47/2017) // Cambio de titularidad de terreno a canon El Repito 1 La Perdiz 1 (exp. 47/2017)
10. Bilbato 2 kanon menpe dagoen lurraldeari uko egitea (38/2016) // Renuncia terreno a canon Bilbato 2 (exp. 38/2016)
11. Finca Hospital ID 179 kanon menpe dagoen lurraldeari uko egitea (39/2016) // Renuncia terreno a canon Finca Hospital, ID 179 (exp. 39/2016)
12. Santa Ana 5, ID 206 kanon menpe dagoen lurraldeari uko egitea (40/2016) // Renuncia terreno a canon Santa Ana 5, ID 206 (exp. 40/2016)
13. "LEP"RI buruzko EH Bilduren proposamena (5104 sarrera registratuaren zenbakiarekin. 2017.10.31koa) // Propuesta de EH Bildu, relacionada con las OPEs. (Reg. Entrada nº5104 de 31.10.2017)
14. Gazteentzako denbora librearekiko EAJ-PNVk aurkeztutako "mozioa" // "Moción" EAJ-PNV sobre el ocio para jóvenes
15. Pentsioeri buruzko "mozioa" (sarrera registruaren 5170 eta 5198 zenbakiak) // "Moción" sobre las pensiones (reg. Entrada nºs 5170 y 5198)
16. Norberak lekarkeena // Ruegos y preguntas
No hay comentarios