Header Ads

Osoko ohiko bilkura asteazkenean, maiatzaren 2an // Sesión de pleno ordinario el miércoles 2 de mayo (19:00h)


Asteazkenean, maiatzak 2, Udalbatza Osoko ohiko batzarraldira joateko deia egingo du 19:00etan // El miércoles 2 de mayo se celebrará a las 19:00h un nuevo pleno ordinario en el Ayuntamiento.

Orden del día:

1. Exp. 764/2018. Aurreko bilkuraren aktaren onarpena // Exp. 764/2018. Aprobación acta sesión anterior
2. Udal interesdun gaiak kontu ematea // Dación cuenta asuntos de interés municipal
3. Kontu-hartzailearen gaiak kontu ematea: esp. 1041/2018 (PMP), 418/2018 (Likidazioa), 1131/2018 (Kreditu habilitazioa) eta 1. hiruhilekoaren ejekuzioa // Dación cuenta asuntos intervención: exp. 1041/2018 (PMP), 418/2018 (Liquidación), 1131/2018 (Habilitación de crédito) y estados de ejecución 1º trimestre
4. Esp. 1068/2018. Delegatutako ahalmenak indargabetzearen dekretua kontu ematea // Dación cuenta decreto revocación competencias. Exp. 1068/2018.
5. Esp. 1218/2018. Kanon menpe dauden lurren ordenantzaren aldaketaren behin behineko onarpena // Exp. 1218/2018. Aprobación inicial modificación ordenanza terrenos a canon
6. Esp. 654/2018. SAD 2017 likidazioaren onarpena // Exp. 654/2018. Aprobación liquidación SAD 2017
7. Esp. 1192/2018. Udal festa // Exp. 1192/2018. Fiesta local.
8. Eskariak eta galderak // Ruegos y preguntas

No hay comentarios