Header Ads

Udalak eta Zalla UC klubak erabaki bat hartu dute Landaberri futbol-zelaiari buruz // El Ayuntamiento y el Zalla UC llegan a un acuerdo sobre el campo de fútbol LandaberriHilabeteetan negoziazioetan aritu ondoren, urtarrilaren 14an, azkenean, egoera behin betiko konponduko duen erabakia hartu dute, Landaberri futbol-zelaiko jolas-eremua eraberritu ahal izateko. Hilabete horietan bilera asko eta tentsio-uneak ere izan dituzte, baina azkenean negozioan jardun duten bi aldeetako arduradunen irmotasun eta borondate onari esker, hain desiratua zen akordioa lortu dute.
Tras meses de negociaciones, el lunes 14 de enero se llegaba por fin a un acuerdo que desbloquea definitivamente la situación para la renovación del terreno de juego del campo de fútbol de Landaberri. Han sido meses de continuas reuniones y también de algunos momentos no exentos de tensión, pero en última instancia el tesón y la buena voluntad de las dos personas que han liderado la negociación por ambas partes han hecho posible el ansiado consenso.


[EUSK]
Hilabeteetan negoziazioetan aritu ondoren, urtarrilaren 14an, azkenean, egoera behin betiko konponduko duen erabakia hartu dute, Landaberri futbol-zelaiko jolas-eremua eraberritu ahal izateko. Hilabete horietan bilera asko eta tentsio-uneak ere izan dituzte, baina azkenean negozioan jardun duten bi aldeetako arduradunen irmotasun eta borondate onari esker, hain desiratua zen akordioa lortu dute.
Prozesua Udalak bere garaian futbolean aritzeko udal-instalazioen saturazioari buruz eginiko diagnostikoa du oinarri. Kiroldegian bi zelai daude: San Miguel eta Landaberri. Lehenengoan, gaur egun udalerrian dauden bi klubetako talde guztiak entrenatzen dira egunero; zehazki, Zalla klubeko 14 talde eta Aranguren klubeko 6. Bertan, halaber, partida guztiak jokatzen dira, bi klubetako lehen taldeenak izan ezik. Hala, Arangurenekoak San Juan zelaian aritzen dira. Landaberri zelaian, aldiz, ligako partidak jokatzen ditu Zalla UCko A senior taldeak, bi astez behin.
San Miguel zelaiko entrenamenduen ordutegiak Udalak antolatzen ditu. Urtez urte, zailagoa izaten da futbolarien kopuru handi hori (300 bat lagun) instalazio bakar batean sartzea. Izan ere, espazioa berbera da, baina azken denboraldietan talde eta kirolarien kopuruak gora egin du. Egoera horren aurrean, Udalak soropil artifizialeko bi zelai izateko beharra hauteman zuen. Mota horretako zelaiak egunero erabil daitezke, hondatzeko arriskurik gabe, ez soropil naturalekoak bezala. Horrela, San Miguel zelaiko pilaketa-arazoak konponduko lirateke”, adierazi du Kirol Saileko zinegotzi Luis Martínezek.
Planteamendu hori aurrera eramateko, Udalak bi arazo ikusi zituen. Alde batetik, horrelako obra bati aurre egin ahal izateko dirua lortzea (400.000€ inguru); eta, bestetik, Zalla UC klubarekin jarduketa adostea, kirol-elkarteak zelaiaren gaineko gozamena baitu.
Ibilbide luzea
Duela urtebete elkarrizketak hasi genituen Zalla UC klubeko aurreko zuzendaritza batzordearekin. Soropil-mota aldatzearekin ados zeuden, askoz erabilgarriagoa zela uste baitzuten, eta espazioarekin zegoen arazoak ere kezkatuta zituen. Hortaz, Udalak beharrezkoa zen aurrekontua esleitu zuen proiektua diruzaintzako gerakinarekin burutzeko”, adierazi du Martínezek.
Orduan, 2018ko martxoan eginiko bazkideen batzarrean, klubeko buruek zelaiaren gaineko gozamena desegiteko proposamena jarri zuten mahai gainean, Udalak obrak egin ahal izateko baimena eskura zezan. Hala ere, bere garaian jakinarazi zen moduan, bertaratuetako batzuek batzarra zapuztu zuten, eta bilera amaitu egin zen zuzendaritza batzordeak bere iritzia emateko eta Kirol Saileko zinegotziak zegoen arazoa eta hori konpontzen saiatzeko bere proposamena azaltzeko aukerarik izan gabe.
Gaizki irtendako batzar horren ostean, Zalla UC klubeko zuzendaritza batzordeak bazkideei galdeketa egin zien gozamena desegitearen eta azken belaunaldiko soropil artifizialeko zelaia instalatzearen inguruan, eta BAI izan zen emaitza irabazlea, botoen %80rekin. Hala ere, ikusita parte-hartzea txikia izan zela eta denboraldi amaieran kluba uzteko asmoa zutela, zuzendaritza taldekoek azkenean ez sinatzea erabaki zuten, erabakia hurrengo zuzendaritza batzordearen esku utziz.
Esklusibotasuna vs lehentasuna
Azken zazpi hilabeteetan, Udaleko eta Zalla UCko ordezkariak askotan bildu gara eta etengabe harremanetan egon gara mezu elektronikoen eta telefono-deien bidez. Ordu asko eman ditugu gai hau jorratzen, eta alde bakoitzak bere ustez egokiena zena defendatu du, elkartearentzat egokiena Zalla UCren kasuan eta herriarentzat egokiena Udalaren kasuan”, adierazi du Kirol Saileko zinegotziak.
Bi aldeek amore eman behar izan dugu pixka bat hitzarmen hau lortzeko, baina puntu bat da aipagarriena, eztabaida gehien eragin duelako: elkarteak Landaberri zelaia berak bakarrik erabili ahal izatea eskatzen zuen eta Udalak, jakinik zelaia lurzoru publikoa dela eta guztion diru asko inbertituko dela bertan, uste du Landaberrik erabilera publikokoa izan behar duela, San Miguel zelaia bezalaxe. Hala, udalerriko beste edozein elkarte edo ikastetxek ere erabili ahal izango du. Azkenean, bi aldeek ahalegin handia egin ondoren, 4 urteko hitzarmen bat egitea lortu dugu (beste 4 urtez luza daiteke). Horren arabera, Zalla UCk zelaia erabiltzeko lehentasuna izango du ordu jakin batzuetan, eta gainerako orduak beste taldeentzat izango dira”, esan du Luis Martínezek.
Hitzarmen honen bidez –jarraitu du esaten–, Landaberri zelaiaren administrazio-egoera arautuko dugu, auzitegietara jo beharrik izan gabe. Hala egin behar izan bagenu, horrek kostu handia ekarriko zukeen lanorduei dagokienez, baita gizartearentzat neke handia ere, Udala eta udalerriko kirol-elkarte bat aurrez aurre egongo liratekeelako. Hala, 1947ko gozamen bat baliogabetuko dugu, 1974an berritua. Udal-idazkariaren eta kontsultatu ditugun zenbait kabinete juridiko eta teknikariren arabera, gozamen hori zuzenbide osoz deuseza da; izan ere, erakunde publiko batek ezin du lurzoru publiko bat gozamen gisa eman, erabat doan eta iraungitze-datarik gabe. Esaterako, hau dago jasota Kode Zibilaren 515. artikuluan: ‘hogeita hamar urtetik gorako gozamenik ezin da eratu herri, korporazio edo sozietateen mesederako’. Bada, hori horrela, aldi baterako aprobetxamendu berezia arautzeko hitzarmen bat formalizatu dugu, 4 urtekoa, beste 4 urtez luzatzeko aukerarekin”.
Epeen baldintzatzaileak
Tirabira sortu duen beste gai bat obren hasiera-data izan da. “Hasiera batean, Udalaren asmoa zen obrak 2018ko udan egitea, eta hala adostu zuen elkarteko aurreko zuzendariekin. Alabaina, zuzendaritza taldea aldatu zenez eta data horretarako inolako adostasunik lortu ez genuenez, ezinezkoa izan zen. Partida ekonomikoa erabilgarri zegoen 2018 ekitaldirako; hortaz, obra urte horretan bertan esleitu eta lanak legeak ezartzen duen epean hasi behar genituen, hots, enpresa esleipendunarekin kontratua egin eta hurrengo hilabetearen barnean. Hori horrela, ezinezkoa zen obra 2019ko udan egitea, elkarteko egungo zuzendariek eskatzen zuten moduan”, zehaztu du Martínezek.
Adostasun-ezagatik zelaiko esku-hartzea egun batzuk atzeratu bada ere, urtarrilaren 7an hasi ziren proiektu hau gauzatzeko lanak; besteak beste, estali gabeko harmailen zati bat botako da, kanpoko udal-igerilekuko zelaigunea zabaltzeko.

Beranduago, adostasun batera iritsi eta Zalla UCko bazkideen batzarrak urtarrilaren 14an berrespena eman ondoren, Landaberri futbol-zelaiko belar naturala kendu eta azken belaunaldiko belar artifiziala jartzeko obrak hasi ziren. Lanek gutxi gorabehera 9 aste iraungo dutela aurreikusten da.

[CAST]


Tras meses de negociaciones, el lunes 14 de enero se llegaba por fin a un acuerdo que desbloquea definitivamente la situación para la renovación del terreno de juego del campo de fútbol de Landaberri. Han sido meses de continuas reuniones y también de algunos momentos no exentos de tensión, pero en última instancia el tesón y la buena voluntad de las dos personas que han liderado la negociación por ambas partes han hecho posible el ansiado consenso.
El origen de este proceso parte del diagnóstico que en su día realizó el Ayuntamiento sobre la saturación de las instalaciones municipales destinadas a la práctica del fútbol. En el polideportivo hay dos campos, el San Miguel y el Landaberri. En el primero entrenan diariamente todos los equipos de los dos clubes que hay actualmente en el municipio, en concreto, 14 conjuntos del Zalla y 6 del Aranguren. Es allí también donde disputan sus partidos todos ellos, excepto los primeros equipos de ambos clubes. Así, el Aranguren lo hace en San Juan, mientras que en el campo de Landaberri tan solo juega los partidos de liga el senior A del Zalla UC un día cada dos semanas.
"Los horarios de entrenamiento en el campo San Miguel los reparte el Ayuntamiento. Cada año se hace más difícil meter a esta cantidad de futbolistas (unos 300) en una sola instalación, ya que el espacio es el mismo y el número de equipos y deportistas ha crecido en las últimas temporadas. Ante esta situación, el Ayuntamiento ve la necesidad de tener dos campos de césped artificial que, al contrario de los de hierba natural, se pueden utilizar a diario sin estropearse, resolviendo así el problema de hacinamiento que viene sufriendo el campo de San Miguel", señala el concejal de Deportes, Luis Martínez.
Para llevar a cabo este planteamiento, el Ayuntamiento se encontró con dos problemas, el primero conseguir el dinero suficiente para afrontar una obra de este tipo (unos 400.000€); y el segundo, consensuar la actuación con el Zalla UC, ya que esta sociedad deportiva cuenta con un usufructo sobre el campo.
Un largo trayecto
"Hace ahora un año iniciamos conversaciones con la anterior Junta directiva del Zalla UC. Estaban de acuerdo con el cambio del tipo de hierba, ya que lo veían mucho más útil y compartían la problemática de la falta de espacio, por lo que el Ayuntamiento consignó el presupuesto necesario para acometer el proyecto con remanente de tesorería", añade Martínez.
La idea de los dirigentes del Club en aquel entonces fue proponer la extinción del usufructo en una asamblea de socios, celebrada en marzo de 2018, con el fin de obtener la autorización para que el Ayuntamiento pudiese realizar las obras, pero como ya informó en su día Zalla Info varios de los asistentes reventaron la asamblea, que concluyó sin que la Junta Directiva pudiese exponer su opinión y sin que el concejal de Deportes pudiera plantear la problemática existente y su propuesta para intentar solucionarla.
Tras esta asamblea frustrada, la Junta Directiva del Zalla UC propuso una consulta entre los socios, en la que ganó el SÍ a la extinción del usufructo y a la instalación de un campo de hierba artificial de última generación, con un 80% de los votos. Sin embargo, debido a la baja participación y a su intención de dejar el Club al final de esa temporada, la Directiva decidió no firmar y que fuera la siguiente junta la que tomara la decisión.
Exclusividad vs prioridad
"Durante estos últimos siete meses, el Ayuntamiento y los representantes del Zalla UC nos hemos reunido e intercambiado mails y llamadas telefónicas en incontables ocasiones. Son muchas las horas invertidas en este tema, en las que cada parte ha defendido lo que creía que era mejor para el Club en el caso del Zalla UC o para el pueblo en el caso del Ayuntamiento”, subraya el concejal de Deportes.
Las dos partes hemos cedido para la consecución de este convenio, pero cabe destacar el punto que ha tenido mayor controversia. El Club pedía la exclusividad de uso del campo Landaberri, y el Ayuntamiento, dado que el campo es un terreno público en el que se iba a invertir una gran cantidad del dinero de todos, entiende que Landaberri debe ser de uso público como lo es el campo de San Miguel, con el objetivo de que cualquier club o centro escolar del municipio lo pueda utilizar. Al final, y tras mucho esfuerzo por ambas partes, hemos llegado a un convenio con una duración de 4 años prorrogable a otros 4 en el que el Zalla UC disfrutará de unas horas de prioridad de uso, quedando el resto de horas para los demás equipos”, precisa Luis Martínez.
"Con este convenio -prosigue- regulamos la situación administrativa del campo Landaberri sin tener que recurrir a los tribunales, con el consiguiente coste que ello hubiera supuesto en horas de trabajo y en desgaste social al vernos enfrentados el Ayuntamiento y un club deportivo del municipio. Revocamos así un usufructo de 1947, renovado en 1974, que según la secretaria municipal, varios gabinetes jurídicos y técnicos consultados es nulo de pleno derecho porque desde una entidad pública no se puede ceder en usufructo un terreno público de manera gratuita y sin fecha de caducidad, ya que, por ejemplo, el artículo 155 del Código Civil establece que 'no podrá constituirse el usufructo a favor de un pueblo o corporación o sociedad por más de treinta años'; y formalizamos un 'acuerdo para la regulación del aprovechamiento especial temporal' por un periodo de 4 años ampliable otros 4 más".
Condicionantes en los plazos
Otra de las desavenencias ha sido la fecha de comienzo de las obras. "La primera intención del Ayuntamiento, consensuada inicialmente con los anteriores dirigentes del Club, fue desarrollar las obras durante el verano del 2018, pero con el cambio en la directiva y al no acercarnos a ningún tipo de acuerdo por aquellas fechas, no fue posible. La partida económica estaba disponible para el ejercicio del 2018, por lo que teníamos que adjudicar la obra dentro de ese año e iniciar los trabajos en el periodo posterior que marca la ley, es decir, un mes después de la fecha del contrato con la empresa adjudicataria. Por tanto, no era posible realizar la obra en el verano de 2019, como pedían los actuales dirigentes del Club", puntualiza Martínez.

A pesar de que la actuación en el campo se ha demorado unos días por la falta de acuerdo, el pasado 7 de enero daban comienzo los trabajos para la ejecución de este proyecto, que incluye también el derribo de parte de la grada descubierta para ampliar la zona ajardinada de la piscina exterior municipal. Tras alcanzar un consenso, ratificado por la asamblea de socios del Zalla UC el 14 de enero, una semana después se iniciaba la obra para la sustitución de la hierba natural del campo de fútbol Landaberri por hierba artificial de última generación. A este respecto, la previsión es que los trabajos tengan una duración aproximada de 9 semanas.

No hay comentarios