Header Ads

Legez kanpoko zabortegiak eta gizabidearen aurkako ekintzak // Vertederos ilegales y actos incívicosJazoera batzuk hauteman dira Zallako mendietako hainbat gunetan, non obra hondakinak utzi dituzten (eraikuntzako hondarrak, gurpilak…). Hori ez da errespetagarria ingurumenarekiko; beraz, herritarrei ekintza horiek salatzeko deia egin zaie. Hondakinak kentzen ari dira.


Halaber, skate parkean etengabe gertatzen ari diren bandalismo-ekintzak salatu dira berriro, kaltegarriak baitira instalazio hori erabiltzen duten pertsonentzat.

 .....

Se ha detectado varios incidentes en diferentes puntos de los montes de Zalla, donde se han depositado diferentes escombros (residuos de la construcción, ruedas...). Es un hecho poco respetuoso con Medio Ambiente, por lo que se invita a la ciudadanía a denunciar estos hechos. Se está procediendo a la retirada de los mismos.

Asimismo, en el Skate Park se denuncian nuevamente los actos de vandalismo que están ocurriendo, suponiendo un perjuicio para las personas que hacen uso de esta instalación. 

No hay comentarios