Header Ads

Udalak 10.034.426 euroko aurrekontua onetsi du, "udalerriko arazoak eta aukerak zorrotz eta errealki jorratzen dituena" eta Zallako "txoko guztietan" hobekuntzak eta inbertsioak egitea aurreikusten duena // El Ayuntamiento aprueba un presupuesto de 10.034.426 euros que "aborda los problemas y las oportunidades del municipio desde el rigor y el realismo", y contempla mejoras e inversiones "en todos los rincones" de Zalla


  • Zallak 659.135 euro bideratu ditu egoitzara, “orain arteko aurrekontu-zuzkidurarik handiena”, “baliabidez hornitu” eta plan estrategiko bat gauzatzeko
  • Aurrekontuek hainbat berritasun dituzte, hala nola herritarrentzako bitartekaritza-zerbitzu bat, ohitura osasungarriak sustatzeko programa bat, haurrei zuzenduriko programa bat eta bakardadeari aurre egiteko programa bat. Gizarte-larrialdiko laguntzen partida %10 handituko da, eta 49.975 euro bideratuko dira berdintasunera (%127 gehiago)
  • Diru-sarreren atalean, zerga-tasak, prezioak eta tasak mantentzea erabaki da. Salbuespen bakarra udal-egoitza da; izan ere, aitortutako mendetasun-gradurik ez duten erabiltzaileen tarifarik zaharrenak %2 areagotzea erabaki da
  • Azpiegituren partidak honako hauek aurreikusten ditu, besteak beste: inbertsioak eta hobekuntzak udalerriko hirigune guztietan, El Carmen auzoa urbanizatzeko proiektu bat, beharrizanen azterketa bat, eta kiroldegia handitu eta hobetzeko proiektu bat
[Versión de la noticia en castellano más abajo]

Zallako Udalak 10.034.426 euroko aurrekontua onetsi du, “udalerriko arazoak eta aukerak zorrotz eta errealki jorratzen dituena” eta Zallako “txoko guztietan” hobekuntzak eta inbertsioak egitea aurreikusten duena. Aurrekontu horrek 659.135 euroko partida bat dauka egoitzarako (orain arteko aurrekontu-partidarik handiena da), bai eta beste hainbat partida ere, El Carmen auzoa urbanizatzeko, bai eta kiroldegiari loturiko beharrizanen azterketa bat egin eta kiroldegia handitzeko nahiz instalazioetan hobekuntzak egiteko ere.


Horiek egiteko, lehentasunak zehazte aldera, herritarrek parte hartzeko aldian jaso diren ekarpenak aintzat hartu dira; izan ere, 160 proposamen baino gehiago jaso dira hainbat bitartekoren bidez.

Gainera, aurrekontuen bidez zenbait berritasun txertatuko dira, besteak beste herritarrentzako bitartekaritza-zerbitzu bat (15.000 euro), gatazkak “epaitegietara iritsi gabe konpontzeko, herritar guztien artean ohitura osasungarriak sustatzeko osasun-programa bat (53.938 euro), bakardadeari aurre egiteko programa bat (18.000 euro) eta haurrei zuzenduriko programa bat (76.850 euro), gazteenen eskubideekiko konpromisoa bermatzeko eta UNICEFen Haurren Hiri Lagunkoia ziurtagiria eskuratzeko.

Azpiegituren atalean, berriz, 775.075 euro inbertituko dira hiriguneetan; horri esker, etorkizuneko ekintzen oinarriak izango diren proiektuak martxan jarri ahalko ditugu, baita udal-bideetan hobekuntzak egin ere (bideetako sasiak garbitzeko partida ere handitu da, % 0: larreko bidea Soianon, Madalena, Ijalde...). Horrez gain, Aretxagako bide berria irekiko da, Soianoko gizarte-zentrora sarbide segurua izateko pasabidearen proiektua idatziko da, Consuelo Robleko espaloia handituko da, Langileen Etorbideko espaloia handituko da, Mendi Aldeko sarbideak handituko dira, El Carmen auzoa urbanizatzeko proiektua idatziko da, hilerrirako sarbideak hobetuko dira, San Pedro ermita zaharberritzeko lanak bukatuko dira (haritz zaharrari balioa emango zaio), Maristetako eta San Pedro auzoko saneamendua kanalizatuko da, oinezkoen zenbait igarobide margotu eta altxatuko dira... Ondarea kontserbatu eta mantentzeko atalean, La Mella multzo historikoa mantentzeko lanak egingo dira, Bolunburuko kastroko harresiko obrak bukatuko dira, eta Soiano eta Otxarango gizarte-zentroetako ekipamendua hobetuko da.


Gainera, 2020an Hiri Antolamenduko Plan Orokor (HAPO) berria idazten hasiko gara. Urte horretarako aurrekontua 89.540€koa izango da; izan ere “funtsezko tresna da udalerria garatzeko, eta ezinbestekoa da berria idaztea, aurrekoa 1998koa delako".


Udal-egoitzara bideratuko diren 670.000 euroei esker, zerbitzuak mantentzeko behar diren baliabideez hornitu ahalko da, baita plan estrategiko bat egin ere, egungo egoera aldatzeko. Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiarekin adostutako plaza-kopurua areagotzea adostu da, 35etik 38ra. Horrekin, egoitzari egindako ekarpena orain arteko handiena izango da; izan ere, "Udalak eskaintzen duen zerbitzu hori oso garrantzitsua da", eta Udalak aurre egin behar dio denboran bideragarria izateko "erronkari". “Oinarri horretatik abiatuta, eta dagokion erantzukizuna onartuta, beste administrazio batzuen inplikazioa bilatuko dugu helburu hori erdiesteko”, azpimarratu du Udalak.

Aurrekontuek arreta berezia ematen diote, halaber, Berdintasunaren arloari; izan ere, aurrekontua %127 areagotuko da (49.975 eurora arte), “arlo horretan aurrera egiteko apustu argi eta sendoa eginez".


Horrez gain, sinetsita “beharrezkoa dela gehien behar dutenei laguntzea", gizarte-larrialdiko laguntzak ere sendotu dira: %10 areagotu dira, 60.500 eurora iritsi arte.

Hezkuntzaren arloan, Jolastoki proiektua nabarmendu behar da, MIMETIZ HLHI, ZALLA BHI eta IGEarekin elkarlanean, elkarbizitza eta hezkidetza ardatz nagusi dituen espazio bat sortzeko (1. fasea: 80.000€). Testuliburuak eta eskolako materiala erosteko laguntzak %10 areagotu dira, eta laguntzaren ordenantza aldatuko da, parekideagoa izan dadin (15.400€).

Kultur eta kirol elkarteentzako dirulaguntzak %0,8 areagotu dira aurreko ekitaldiaren aldean. Gazteriaren arloan (39.200€), Abian Gazte Zentroa dinamizatzeko partidak sartu dira, gazteei aisialdirako beste aukera batzuk eskaintzeko xedearekin. Gainera, ikasteko beste gela bat irekiko da Arangurenen.


Kulturara bideratutako partidak (38.500€) xede izango du gugandik hurbilen dagoen ondarea ezagutarazi eta ondare horri balioa emateko ekintzak babestu eta sustatzea, errespetua, berdintasuna eta aniztasuna oinarri hartuta. Besteak beste, “Kultura-gala” izeneko proiektua martxan jarriko da.

Tokiko merkataritza eta ostalaritza indartze aurrera, gaur onetsi diren aurrekontuetan 25.000€-ko partida bat dago egun merkataritzak duen egoerari buruzko diagnostikoa egiteko, bai eta merkataritza suspertzeko plan berezi bat idazteko ere, helburu horiek erdiesteko jarraibideak izate aldera. Horrez gain, udalerrian bertan kontsumitzeak duen garrantziari buruzko kontzientziazio-kanpaina bat egingo da, horrek udalerriari dakarzkion onura sozial eta ekonomikoak azpimarratuz (1.800€).

Turismoari dagokionez (187.900€), Udalak ahaleginak egingo ditu Zalla kanpoaldean ere ezagutarazteko. Horrez gain, Enkarturrekin eta udalerriko elkarteekin lankidetzan arituko da estrategia bat eratzeko eta, horren bitartez, beste eskualde eta lurralde historiko batzuetatik datozen bisitarientzat interesgarriak izan daitezkeen ekimenak antolatzeko. Gainera, Bide Ahaztua ezagutarazteko ekintzak egingo dira.


Glefaran biomasa-fabrikak piztutako alarmaren eraginez, aurrekontuan 100.000€ko partida hedagarri bat gorde da udalerriko airearen kalitateari buruzko azterketa independente eta zorrotz bat egiteko. Azterketa horren bidez, egungo egoera ezagutuko dugu, bai eta gai horri buruz gera litekeen edozein zalantza argitu ere; gorabeheraren bat hautemanez gero, azterketa baliagarria izango litzateke neurri egokiak hartzeko eta herritarrei lasaitasuna eta segurtasuna eskaintzeko.

Diru-sarrerak eta tasak
Dena den, aurrekontua 2019koa baino %3,4 txikiagoa da, alde batetik, baso-aprobetxamendutik eratorritako diru-sarrera txikiagoak aurreikusten direlako (180.000 euro); bestetik, beste erakunde batzuetatik jasotzen diren dirulaguntzen aurreikuspenak doitu egin direlako (ez dira bete 2019an) eta, hirugarrenik, Bizkaiko Foru Aldundiak Mankomunitateko zerbitzuak kudeatzeko ematen dituen diru-sarrerak kudeatzeko irizpideak aldatu egin direlako.

Diru-sarreren atalean, zerga-tasak, prezioak eta tasak mantentzea erabaki da. Salbuespen bakarra udal-egoitza da; izan ere, aitortutako mendetasun-gradurik ez duten erabiltzaileen tarifarik zaharrenak %2 areagotzea erabaki da. Gradu hori dutenen kasuan, Bizkaiko Foru Aldundiak ezarritako kuota aplikatuko da.

-----

  • Zalla destina a la residencia “la mayor partida presupuestaria hasta la fecha”, 659.135 euros, para “dotarla de recursos” y elaborar un plan estratégico
  • Los presupuestos prevén novedades como un servicio de mediación ciudadana, un programa de salud para promover los hábitos saludables, un programa de infancia y un programa de atención a la soledad. La partida para ayudas de emergencia social aumenta un 10%, y se destinarán 49.975 euros a igualdad (un 127% más)
  • En el apartado de ingresos se ha optado por mantener los tipos impositivos, así como los precios y las tasas. La única excepción la constituye la residencia municipal, donde se ha optado por subir un 2% las tarifas más antiguas de personas usuarias ingresadas sin grado de dependencia reconocido
  • La partida destinada a infraestructuras prevé, entre otras cuestiones, inversiones y mejoras en todos los núcleos del pueblo; un proyecto de urbanización para el barrio El Carmen; un estudio de necesidades y un proyecto de ampliación y mejoras del polideportivo


El Ayuntamiento de Zalla ha aprobado un presupuesto de 10.034.426€ que «aborda los problemas y las oportunidades del municipio desde el rigor y el realismo» y que, con la voluntad de llegar «a todos los rincones» de Zalla, contempla partidas como la de 659.135€ que se destinará a la residencia –la mayor partida presupuestaria hasta la fecha- y las destinadas a proyectos como el de urbanización del barrio El Carmen, y un estudio de necesidades y para la ampliación del polideportivo y en donde también se llevarán a cabo diversas mejoras en las instalaciones.

En la elaboración de los mismos , y a la hora de marcar sus prioridades, se han tenido en cuenta las aportaciones recibidas en el período de participación ciudadana, en el que se recibieron más de 160 propuestas a través de distintos medios.

Además, los presupuestos permitirán incorporar novedades como un servicio de mediación ciudadana (15.000€), para solucionar posibles conflictos «sin necesidad de llegar a los tribunales»; un programa de salud (53.938€), para promover los hábitos saludables en toda la población; un programa de atención a la soledad (18.000€), y un programa de infancia (76.850€) que garantice el compromiso con los derechos de los más jóvenes y que permita conseguir el certificado de UNICEF como Ciudad Amiga de la Infancia.

El apartado de Infraestructuras, por su parte, contará con 775.075€ que se invertirán en los distintos núcleos y que permitirán poner en marcha proyectos que sentarán las bases de acciones futuras y acometer mejoras en caminos municipales (también se ha incrementado la partida para desbroces de caminos en un 40%, el camino del campo en Soiano, La magdalena, Ijalde...; se dará luz al nuevo camino de Aretxaga; se redactará el proyecto de pasarela para dar un acceso seguro al centro social de Soiano; se ampliará la acera del resbalón en Consuelo Robledo; se ampliará la acera de Avenida de Los Trabajadores, se ampliarán accesos de Mendi Alde; se redactará un proyecto de urbanización para el barrio El Carmen; se mejorarán los accesos al Cementerio; se finalizará la obra de rehabilitación de la ermita de San Pedro, donde se pondrá en valor el viejo roble; canalización del saneamiento de Maristas y barrio San Pedro; se pintarán y elevaran algunos pasos de peatones. También en el apartado de conservación y mantenimiento del patrimonio, se trabajará en el mantenimiento del conjunto de La Mella; se finalizarán las obras de la muralla del castro de Bolunburu, se mejorará el equipamiento de los centros sociales de Soiano y Otxaran.

Además, el año 2020 será el año en el que se pondrá en marcha la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con un importe para este año de 89.540€, «una herramienta fundamental para el desarrollo del municipio que es absolutamente necesario desarrollar, pues el anterior es de 1998».

Los 659.135€ que se destinarán a la residencia municipal, por su parte, permitirán dotarla de recursos suficientes para mantener sus servicios y, además, trazar un plan estratégico para revertir la situación actual. Además, se ha acordado el incremento del número de plazas conveniadas con la Diputación Foral de Bizkaia, que pasarán de 35 a 38. Con todo ello, la aportación que se realizará a la residencia será la mayor realizada hasta la fecha, al entenderse que se trata de «un importante servicio que se presta desde el Ayuntamiento» y que el Ayuntamiento debe «afrontar el reto» de garantizar su sostenibilidad en el tiempo. «Partiendo desde esa base, y asumiendo la responsabilidad propia, buscaremos implicar a otras administraciones en la consecución de dicho objetivo», destaca el Ayuntamiento.

Los presupuestos prestan también especial atención al área de Igualdad, que verá incrementado su presupuesto en un 127% (hasta los 49.975€), en «una apuesta clara y decidida por avanzar en esta materia».

Asimismo, entendiendo que «es prioritario ayudar a quien más lo necesita», se refuerzan también las ayudas de emergencia social, que crecen un 10% y alcanza los 60.500€.

En materia de Educación, destaca el Proyecto Patio, en colaboración con los centros MIMETIZ HLHI y ZALLA BHI y la AMPA y con el objetivo de crear un espacio en el que la convivencia y la coeducación sean los ejes principales. (1ª fase 80.000€). Las ayudas para la compra de libros de texto y material escolar reciben un incremento de 10% y se modificará la ordenanza de ayuda con el fin de hacerla lo más equitativa (15.400€).

Las subvenciones a asociaciones culturales y deportivas se incrementarán un 0,8% con respecto al ejercicio anterior. En el apartado de Juventud (39.200€) se incluyen las partidas destinadas a la dinamización del Gazte Zentroa Abian, cuyo objetivo es ofrecer a los jóvenes nuevas opciones de ocio. Además, se pondrá en marcha también una nueva aula de estudio en Aranguren.

La partida destinada a Cultura (38.500€) tendrá como objetivo prioritario apoyar e impulsar acciones encaminadas al conocimiento y puesta en valor de nuestro patrimonio más próximo desde el respeto, la igualdad y la diversidad. Entre otros, se pondrá en marcha el proyecto "Gala de la cultura".

Con el objetivo de potenciar el comercio local y la hostelería, los presupuestos aprobados hoy contemplan una partida de 25.000€ para elaborar un diagnostico de la situación actual del comercio y con la redacción de un Plan Especial de Revitalización del comercio que nos dé las pautas a seguir para lograr estos objetivos. Se realizará además una campaña de concienciación sobre la importancia del consumo local, incidiendo en el beneficio social y económico que supone para el municipio (1.800€).

En lo que se refiere a Turismo (187.900€), el ayuntamiento buscará potenciar el conocimiento de Zalla en el exterior. También se trabajará para establecer una estrategia, junto con Enkartur y Asociaciones del municipio, de forma que se realicen eventos de interés para visitantes de otras comarcas y territorios históricos. Además, se llevarán a cabo acciones para dar a conocer el Camino Olvidado.

Ante la alarma generada por planta de biomasa Glefaran, el presupuesto ha reservado una partida 100.000€ ampliable si fuera necesario, para llevar a cabo un estudio independiente y riguroso sobre la calidad del aire en el municipio. Este estudio permitirá aclarar cuál es la situación actual y cerrar cualquier duda sobre este tema; y, en caso de detectarse cualquier anomalía, permitirá también adoptar las medidas pertinentes, aportando tranquilidad y seguridad a la ciudadanía.

Ingresos y tasas
Con todo ello el presupuesto es un 3,4% inferior al de 2019, debido, por una parte, a una menor previsión de ingresos en los aprovechamientos forestales (que ascenderán a 180.000€), al ajuste de las previsiones de subvenciones que se reciben de otras instituciones (que no se han cumplido en 2019), y a un cambio de criterio en la gestión de los ingresos que se reciben de la Diputación Foral de Bizkaia para servicios que gestiona la Mancomunidad.

En el apartado de ingresos, además, se ha optado por mantener los tipos impositivos, así como los precios y las tasas. La única excepción la constituye la residencia municipal, donde se ha optado por subir un 2% las tarifas más antiguas de personas usuarias ingresadas sin grado de dependencia reconocido; para quienes sí tienen este grado de dependencia reconocido, se aplicará la cuota establecida por la Diputación Foral de Bizkaia.

No hay comentarios