Header Ads

Zallako Eguzki egoitzaren lanpostuen zerrenda indartu egin da // Se refuerza el personal de la Residencia Zallako EguzkiJoan den martxoaren 27an, Zallako Udaleko Udalbatza Osoak aho batez onetsi zuen Zallako Eguzki egoitzan erizain laguntzaile bi lanpostu eta administrari lanpostu bat sortzea (bietan 2. HE eskatzen da). “Lanpostu horiek sortuta, aspaldi atzeman zen beharrizan bati erantzuten zaio. Legegintzaldiaren hasieran txosten tekniko bat eskatu genuen egoitzaren egoerari buruz. Txosten horrek agerian uzten zuen beharrezkoa zela errefortzu-langileak izatea. Gabezia horri amaiera emateko, beharrezkotzat jotzen da erakunde honen lanpostuen Zerrenda aldatzea” adierazi zuen alkate Javi Portillok.

Administrari plazari dagokionez, errefortzu-langileak administrazio lanak egingo ditu; besteak beste, aurrez aurreko arreta eta telefono bidezkoa, diru-sarreren eta gastuen kontabilitatea, alten eta bajen izapideak, administrazio espedienteen eta presentzialen kudeaketa, eta abar.

Beste alde batetik, erizain laguntzaile bi lanpostu sortzea onetsi zen. Gaur egun, 17 langilek egiten dute lan postu horretan; baina, bertan bizi direnen mendekotasun-maila areagotu egin denez, beharrezkotzat jo da zerbitzua indartzea. “Zehazki, txosten teknikoak agerian uzten zuen egoiliarrak behar bezala artatzeko, gaueko txanda indartu egin behar zela, orain arte pertsona bakarra aritzen baitzen gauez" esan zuen alkateak. Behar horri erantzuteko, atzo apirilaren 16an hasi ziren lanean bi erizain laguntzaile gaueko txandan.El pasado 27 de marzo el pleno del Ayuntamiento de Zalla aprobaba por unanimidad la creación de dos plazas de auxiliar de Enfermería y una de Administrativo en la Residencia Zallako Eguzki, ambos con perfil lingüístico 2. “Con la creación de estos puestos se da respuesta a una necesidad que se viene detectando desde hace tiempo. El informe técnico sobre la situación de la residencia que encargamos al principio de la legislatura ya ponía de manifiesto la necesidad de contar con personal de refuerzo. Para poner fin a esa carencia, se considera necesario modificar la Relación de Puestos de Trabajo de este organismo", explicaba el alcalde, Javi Portillo.

En lo que a la plaza de administrativo/a se refiere, la persona de refuerzo realizará labores administrativas, tales como, atención presencial y telefónica, contabilidad de ingresos y gastos, tramitación de altas y bajas, gestión de expedientes administrativos y presenciales, etc.

Por otra parte, se aprobaba también la creación de dos plazas de auxiliar de Enfermería. Actualmente hay 17 personas trabajando en ese puesto pero, al aumentar el grado de dependencia de las personas residentes, se ha visto también la necesidad de reforzar el servicio. “Concretamente, el informe técnico evidenciaba que para poder atender correctamente a los y las residentes se debía reforzar el turno de noche, que hasta ahora lo desarrollaba una única persona”, comenta el alcalde. Con el objetivo de responder a esa necesidad, precisamente hoy miércoles se inicia la presencia de dos auxiliares de enfermería en el turno de noche.


No hay comentarios