Header Ads

Udalaren 010 doako telefonora egindako zenbait deiren kostua itzultzeko prozedura // Procedimiento para el reintegro del coste de varias llamadas al teléfono gratuito 010 del Ayuntamiento


DOAKOA da Zallako Udalak prestatutako 010 telefono-linea, herritarrek medikuaren aginduz botikak eta/edo higiene edo premiazko elikagaiak hartzeko dituzten beharrak asetzeko. Enpresa teleoperadorearen akats baten ondorioz dei hau kobratu badizute, deitu HAZra (haz@zalla.eus), deiaren kostua itzul diezazuten.

Dirua itzultzeko eskaera egiteko, Udalaren inprimaki orokor bat bete behar da (deskargatu hemen), eta kostua zein kontu-zenbakitan ordaintzea nahi den idatzi behar da "azaltzen /eskatzen dut" atalean. Formularioa sinatuta bidali behar da haz@zalla.eus helbidera. Ezinbestekoa da faktura gastu-karguarekin edo -ordainagiriarekin eranstea edo ematea.

-----

La línea de teléfono 010 habilitada desde el Ayuntamiento de Zalla para atender a la población más vulnerable ante necesidades ciudadanas de medicaciones bajo prescripción médica y/o productos higiénicos o alimentarios de primera necesidad es GRATUITA. Si por error de la empresa teleoperadora se te ha cobrado esta llamada, infórmanos a través del SAC (sac@zalla.eus) para que se te devuelva el coste de la llamada.

La solicitud de ese reintegro se hará rellenando un formulario municipal general (descárgalo aquí) y escribiendo, en el apartado "expone/solicita" previsto para ello, el número de cuenta en el que se quiere que se abone el coste. El formulario habrá que mandarlo firmado a sac@zalla.eus. Es imprescindible adjuntar o facilitar la factura con el cargo o recibo del gasto.

No hay comentarios