Header Ads

Udaletxearen lanpostuen zerrenda berritzeko pausoak // Pasos para renovar la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Zalla trabaja en el diseño y consecución de una relación de puestos de trabajo del personal municipal que se ajuste a las necesidades reales del día a día de la institución local. En el último Foro todas las partes han coincidido en la necesidad de iniciar este proceso, con el fin de adecuar la RPT del Ayuntamiento a la plantilla presupuestaria.

Zallako Udalaren asmoa da Udaleko arloak osatzen dituzten langileen errealitatera egokitutako udal-langileen antolamendu-eredu bat ezartzea. Horiek horrela, zenbait hilabeteko prozesu bat egin dute Udaleko koordinatzaile teknikoek, giza baliabidee-tako arduradunak, alkatetzak eta kanpo-aholkularitzak.

Prozesu hori gauzatu ondoren, dokumentu bat idatzi da abiapuntuko egoera deskribatzeko, eta erakundearen premien araberako eredu bat proposatu da. Izan ere, alde handia dago lanpostuen zerrendako giza baliabideen eta Udalak egunerokoan behar duen langile taldearen artean. Desoreka hori, hein batean, Inem erakundeak diruz lagundutako programen bitartez estali da historikoki, besteak beste. Nolanahi ere, erakunde hori desagertu egin denez, are premiazkoagoa da lanpostuen zerrenda hori egungo errealitatera egokitzea.

No hay comentarios