Header Ads

123 kontratu lortu dira 2018an, EBZren bultzadari esker // 123 contratos en 2018 con financiación municipal, gracias al empuje de EBZAzken urteetan lortutako emaitzen arrakastaren ondoren, 109 kontratu 2017an (Enkarlan 85 + Enplegu Plana 11 + Zalla Sustatu 13 ) eta 123 kontratu 2018an (Enkarlan 89 + Enplegu Plana 12 + Zalla Sustatu 22) langabeentzat, Ekonomiaren eta Enpleguaren Sustapenaren arloan abiarazitako jarduera-lerroekin, Zallako Udalak eta Enkarterri Berri Zerbitzuak (EBZ) Sozietate Publikoak diru-laguntzen eta prestakuntza-ekintzen urteroko programa aurkeztu dute, “Enkarlan” prestakuntza-zentroan antolatutakoak eta emaitza ezin hobeak eman dituztenak.
Ekonomiaren eta Enpleguaren Sustapenerako diru-laguntzak 2019
Alde horretatik, EBZren administrazio-batzordeak hainbat laguntza onartu ondoren -Zalla Bai plataformaren aldeko botoekin eta EAJ nahiz Bilduren abstentzioekin-, Zallako Udalak dagoeneko prest dauka Ekonomiaren eta Enpleguaren Sustapenari begira eskainiko dituen diru-laguntzak.
Laburbilduz, lau motatako laguntzak eskainiko dituzte, eta “Enkarlan” prestakuntza-zentroarekin batera, langabezia murrizteko tasa hobetzen saiatuko dira bai udalerrian eta bai eskualde osoan. Aurreko urtean lortutako erregistroek ere badute protagonismoa aurtengo deialdian.
Laguntza-lerro horiek honako gai hauek jorratuko dituzte: langabezia, kontratazioa eta autoenplegua (Zalla Sustatu) eta enpresen sorrera eta modernizazioa (Zalla lokalak). Azken horrek negozio eta enpresa berrien sorrera sustatuko du, baita dagoeneko existitzen direnen modernizazioa ere, ostalaritza‑establezimenduetan terrazak ipini edo egokituz.
EBZk dagoeneko “El Longar” enpresentzako zentroa kudeatzen duen arren (enpresari eta ekintzaileentzako espazioa bilerentzako, aparkalekuentzako, datu-sareentzako, otordu-zerbitzuentzako, prestakuntza-jarduerak eta edozein motako ekitaldiak antolatzeko eta enpresei “ad hoc” prestakuntza eskaintzeko), deialdi berri bat onartu berri du osatu gabeko enpresa-proiektuei, enpresa berriei eta egonkortzen ari diren enpresei begira, betiere ezarpena behar bezala justifikatzen baldin badute.
Azkenik, enpresa-ezarpena errazteko ekintza moduan, Zalla Ekin-ek onura fiskalak aurreikusi ditu udalerrian finkatzen diren eta bertako langileak kontratatzen dituzten enpresentzat, hala nola hobariak eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zergan eta hirigintza-lizentzien tasetan.
Ikastaro-deialdi berria “Enkarlan”-en
2017an langabeentzako 85 kontratu eta 2018an 89 kontratu lortu ondoren, “Enkarlan” prestakuntza-zentroak abian jarri du ekitaldi honetarako programazioa, 30 ikastaro baino gehiagorekin eta enplegagarritasun potentzialarekin.
Lan-arriskuen prebentzioa, lorezaintza, nekazaritza ekologikoa, prestakuntza soziosanitarioa, irudi pertsonala, kirola, galdaragintza, logistika eta biltegiratzea dira programatutako alorrak, Zallako eta eskualdeko langabeak lan-merkatuan sartzeko helburua izango dutenak. Dagoeneko asi dira lan-ziurtagiri guztiak.
Interesa duen pertsona orok www.zallalan.eus webgunea kontsulta dezake, baita “ZallaLan” eraikinera (El Longar 1) bertaratu ere, non arreta eskainiko diegun atseginez.
------


Tras el éxito de unos resultados de gran impacto conseguidos en años precedentes con la consecución de 109 contratos en 2017 (Enkarlan 85 + Plan Empleo 11 + Zalla Sustatu 13) y 123 contratos en 2018 (Enkarlan 89 + Plan Empleo 12 + Zalla Sustatu 22, aunque el ejercicio aún no está cerrado) para personas desempleadas con las diferentes líneas de actuación puestas en marcha en el ámbito de la Promoción Económica y el empleo, el Ayuntamiento de Zalla junto con su Sociedad Pública Enkarterri Berri Zerbitzuak (EBZ) presentan sus programas anuales de ayudas o subvenciones, así como de la acción formativa llevada a cabo desde su Centro de Formación para el Empleo “Enkarlan” que tan buenos resultados ha presentado.

Línea de Ayudas del ámbito de la Promoción Económica y el Empleo 2019
En este sentido, tras la aprobación de varias de estas ayudas en el Consejo de Administración de EBZ, con los votos a favor de la plataforma Zalla Bai y las abstenciones de EAJ-PNV y EH Bildu, el municipio de Zalla ya tiene preparada su batería de Ayudas a la Promoción Económica y el empleo para el presente ejercicio.
Resumidamente, se trata de cuatro tipos de ayudas totalmente diferenciadas con las que, junto al Centro de Formación para el Empleo “Enkarlan”, tratarán de mejorar aún más si cabe los registros de disminución de desempleo en el municipio y la comarca conseguidos el pasado año, de los cuales sin lugar a dudas tienen parte de protagonismo.
Las líneas reguladas tratarán, por un lado, el desempleo con la ayuda Zalla Sustatu a la contratación y auto-empleo; y, por otro, Zalla Lokalak de ayuda a la creación y modernización empresarial y que incentivará la creación de nuevos negocios/empresas así como la modernización de las existentes, con un capítulo a parte para la instalación o adecuación de terrazas en los establecimientos de hostelería.
En otro orden de cosas, desde EBZ recuerdan que el Centro de Empresas "El Longar" se oferta como un espacio polivalente para las personas emprendedoras y empresarios/as, con espacios cedidos gratuitamente para reuniones, servicios de primer orden como aparcamientos o red de datos, posibilidad de ofrecer caterings, posibilidad de alquiler bajo régimen favorable de sus instalaciones para realización de actividades formativas y de eventos de cualquier dimensión e, incluso, impartición de formación "ad hoc" para empresas.
Nueva Convocatoria de Cursos en “Enkarlan”
Con el logro de 85 contratos en 2017 y 89 en 2018 (aún no cerrado) para personas desempleadas, el Centro de Formación para el Empleo “Enkarlan” pone en marcha la programación para este ejercicio, con más de 30 cursos en diferentes ámbitos con empleabilidad potencial.
Prevención en Riesgos Laborales, Jardinería, Agricultura Ecológica, socio-sanitario, hostelería, imagen personal, deporte, calderería o logística y almacén son las áreas programadas que tratarán de insertar en el mercado laboral al colectivo desempleado de Zalla y la comarca, tras haber comenzado ya prácticamente todos los certificados profesionales
Todas las personas interesadas en informarse o en realizar la matrícula pueden consultar la web www.zallalan.eus o bien acercarse al Edificio “ZallaLan”, El Longar, 1 de Zalla donde se les atenderá gustosamente.
No hay comentarios